Biroul Executiv al Uniunii Nationale a Sindicatelor TESA din Sanatate, reunit in Predeal, la data de 24 februarie 2019, a facut un apel ca sindicatele TESA din sanatate sa stranga randurile pentru ca vocea lor sa fie auzita si pentru ca nedreptatile din spitale sa inceteze. Presedintele Uniunii Nationale a Sindicatelor TESA din Sanatate, domnul Valentin Chifor l-a invitat pe Presedintele Confederatiei Sindicale Nationale MERIDIAN, domnul Ion Popescu si pe Secretarul General al Confederatiei, domnul Dumitru Fornea sa prezinte in cadrul Biroului Executiv al acestei organizatii, principalele linii de actiune pentru solutionarea revendicarilor personalului tehnic, economic si socio-administrativ din spitalele. Secretarului General al CSN MERIDIAN i-au fost prezentate nemultumirile personalului nemedical din spitale si revendicarile acestora asa cum au fost ele formulate de U.N.S. TESA din Sanatate. Prevederile legislative aflate in vigoare, nedreptatesc grav personalul TESA, muncitorii din spitale si o parte din personalul auxiliar, aceste categorii fiind excluse atat de la acordarea sporurilor, cat si de la majorarea salariilor la nivelul anului 2022, cum se acorda deja pentru medici si asistenti medicali.
 
   Afiliere
   Contact

Ultima ora
 

PROGRAM DE COOPERARE PRIVIND MUNCA DECENTA INTRE

BIROUL INTERNATIONAL AL MUNCII SI ROMANIA

2006-2007

Introducere

Obiectivul principal al Biroului International al Muncii (BIM) este acela de a promova sanse egale pentru femei si barbati la obtinerea unor locuri de munca decente si productive, in conditii de libertate, echitate, securitate si demnitate. Programele de cooperare cu statele membre promoveaza munca decenta ca pe o componenta cheie a politicilor de dezvoltare si, in acelasi timp, ca pe un obiectiv al politicii nationale a guvernului si partenerilor sociali.

Prezentul program de cooperare este fundamentat de agendele internationale de dezvoltare, precum Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului si Cadrul de Asistenta pentru Dezvoltare ale Natiunilor Unite, bazate pe obiectivele de dezvoltare nationale. Totodata, sunt luate in considerare prioritatile constituentilor nationali ai Organizatiei Internationale a Muncii, exprimate in cursul consultarilor cu acestia. Programul detaliaza politicile, strategiile si rezultatele necesare pentru realizarea obiectivului @O munca decenta pentru fiecare.* Acest document contine planificarea strategica a activitatilor de cooperare ale Biroului International al Muncii pentru perioada 2006-2007.

Reflectand atat evaluari constituentilor,cat si ale expertilor BIM privind cooperarea trecuta, programul isi propune sa asigure o mai mare sinergie si coerenta a activitatilor BIM in Romania si sa contribuie, astfel, la obtinerea unor rezultate sustenabile.

I Situatia actuala din perspectiva Muncii Decente

Prin semnarea Tratatului la Uniunea Europeana in aprilie 2005, Romania a facut pasi importanti spre integrare si se asteapta ca la 1 ianuarie 2007 sa devina stat membru al Uniunii. Conform Raportului de tara din 2005 al Comisiei Europene, Romania indeplineste criteriile de economie de piata functionala si continua sa raspunda criteriilor politice.

Restructurarea industriei romanesti se afla intr-o faza avansata, iar procesul de privatizare se apropie de sfarsit. In ultimii ani, contributia sectorului privat la PIB a crescut semnificativ. In acelasi timp, sectorul informal a cunoscut o crestere importanta (se estimeaza oficial ca 1,2 milioane de lucratori lucreaza in sectorul informal neagricol, in timp ce cifra totala incluzand si sectorul agricol este mult mai ridicata, conform unor estimari neoficiale).

Sarcina continua sa afecteze aproximativ 15% din populatie. Cele mai afectate categorii sunt somerii de lunga durata, lucratorii din agricultura si familiile numeroase. Desi intr-un ritm destul de lent, dupa adoptarea Strategiei nationale de combatere a saraciei, eforturile de atenuare a acestui fenomen au inregistrat progrese.

In ceea ce priveste politica de ocupare, somajul tinerilor si somajul de lunga durata au fost identificate in Planul National de Dezvoltare 2007-2013 printre principalele tinte ale masurilor active de ocupare. Persista totusi nevoia de a imbunatati eficienta acestor masuri in scopul de a creste gradul de ocupare a unor grupuri specifice.

Schimbari semnificative au intervenit in ultimii ani in legislatia muncii. Noul Cod al Muncii, adoptat in 2003, a fost modificat in 2005 pentru a permite o mai mare flexibilitate a pietei muncii. Pe parcursul elaborarii si modificarii legislatiei muncii, Biroul International al Muncii a furnizat, la cererea guvernului si partenerilor sociali, servicii de asistenta tehnica a caror calitate a fost foarte apreciata de constituenti. In perioada 2006-2007 , agenda guvernamentala are in vedere punerea in aplicare a unor legi complementare Codului Muncii, recent adoptate, precum Fondul de garantare a creantelor salariale in caz de insolvalibilitate a patronului, dar si imbunatatirea criteriilor de reprezentativitate si a mecanismelor de solutionare a conflictelor colective de munca. In vederea transpunerii acquis-ului comunitar, vor trebui implementate comitetele de intreprindere europene si legea privind situatia lucratorilor in cazul transferului de intreprindere, munca cu timp partial sau contractul de munca pe durara determinata.

Prima reforma majora in domeniul pensiilor a avut loc in anul 2000, in scopul de a opri declinul accentuat al sistemului public de pensii survenit in ultima decada. Principalul obiectiv al politicii nationale actuale in domeniu este acela de a asigura sustenabilitatea financiara pe termen lung a sistemului public de pensii. In acest sens, pensiile facultative si fondurile private de pensii sunt considerate posibile solutii de catre guvern. Sunt necesare, totusi, anumite adaptari in vederea asigurari egalitatii de tratament si de sanse intre femei si barbati in cazul pensiilor private.

Transpunerea acqus-ului comunitar privind securitatea si siguranta la locul de munca este aproape completa. In continuare, Romania trebuie sa asigure aplicarea efectiva a legislatiei in materie, cu ajutorul unui corp de inspectori de munca bine pregatiti, independenti si in numar suficient. Partenerii sociali considera ca ameliorarea securitatii si sanatatii la locul de munca este o prioritate a politicii actuale de protectie sociala.

Dialogul social bipartit este dezvoltat la nivel national, dar exista importante deficiente care trebuie rezolvate la nivel sectorial si de intreprindere. Printre cauzele acestei situatii pot fi enumerate criteriile actuale de reprezentativitate si excesiva fragmentare, in special a organizatiilor patronale, precum si rata scazuta de sindicalizare in intreprinderile mici si mijlocii si in sectorul privat.

Dialogul tripartit este bine structurat la nivel national, dar este inca susceptil de imbunatatiri printr-o mai buna comunicare intre Consiliul Economic si Social si decidentii politici. Sub influenta organelor europene similare, exista tendinta generala de deschidere a dialogului social pentru a include si alte grupuri ale societatii civile, dupa modelul CES european. Trebuie continuate eforturile pentru imbunatatirea mecanismelor de dialog tripartit si promovarea dialogului bipartit la nivel de ramura si intreprindere.

Ca agentie specializata a Natiunilor Unite, Organizatia Internationala a Muncii s-a implicat activ, prin reprezentantul sau in Romania, in procesul de elaborare a unui cadru de cooperare comun al sistemului Natiunilor Unite in Romania, in care fiecare agentie isi va dezvolta propiul program de tara. Avand la baza obiectivele si prioritatilepoliticilor nationale, rezultate din Evaluarea Comuna a Natiunilor Unite (CCA), Cadrul de Asistenta pentru Dezvoltare a Natiunilor Unite (UNDAF) pentru Romania pune accentul pe trei domenii de asistenta in perioada 2005-2009, respectiv:a) consolidarea capacitatii institutionale pentru o buna guvernare; b) cresterea economica prin reducerea saraciei si activitatii generatoare de noi locuri de munca, inclusiv imbunatatirea conditiilor de munca ale lucratorilor cu venituri reduse; c) servicii sociale de baza.

Evaluarile efectuate de constituentii nationali au relevat faptul ca succesul asistentei tehnice oferite Romaniei de catre BIM pana in prezent s-a datorat promptitudinii cu care Biroul a raspuns nevoilor nationale exprimate, calitatii expertizei furnizate si asigurarii continuitatii interventiilor sale la nivel national. Pentru perioada urmatoare, constituentii au facut recomandarea ca BIM sa continue sa se implice in procesul de adaptare a legislatiei si practicii nationale la normele internationale ale muncii.

II Domenii prioritare de cooperare

In considerare rezultatelor de pana acum, BIM va avea ca obiectiv consolidarea capacitatii nationale si extinderea influentei politicii sale privind Munca Decenta, in concordanta cu obiectivele de dezvoltare ale Romaniei si cu programul de actiune guvernamental. Strategia sa va consta in implicarea constituentilor nationali in activitatile desfasurate si in promovarea pe scara larga a asiatentei furnizate in cadrul proiectelor aflate in derulare. Un accent mai mare va fi pus pe schimbul de experienta cu tarile vecine sau cu tari care se confrunta cu probleme similare, prin intermediul cooperarii thnice. In cadrul temei generale @O Munca Decenta pentru fiecare*, BIM se va concentra pe trei prioritati ale programului de cooperare cu Romania in perioada 2006-2007, considerate ca obiective pe termen lung:

I Intarirea capacitatii constituentilor de a creste gradul de ocupare a unor categorii de lucratori;

II Imbunatatirea eficientei politicilor de protectie sociala;

III Consolidarea sistemului de relatii industriale.

Prioritatea 1: Intarirea capacitatii constituentilor de a creste gradul de ocupare a unor categorii de lucratori

Obiectivul 1: Noi mecanisme sunt puse in aplicare pentru a facilita sansele de angajare ale somerilor, inclusiv ale potentialelor victime ale traficului de persoane

In cadrul Programului International de Eliminare a Muncii Copiilor BIM-IPEC, vor fi organizate o serie de seminarii de informare si dialog intre organizatiile patronale si sindicale din Bucuresti si trei judete Botosani, Iasi si Giurgiu privind oportunitatile de angajare in zona pentru tineri potentiale victime ale traficului de persoane, inclusiv copii cu varsta legala de admitere in munca, parintii si rudele acestora.

BIM IPEC va acorda sprijin pentru consilierea profesionala a tinerilor din comunitati marginalizate din trei judete.

BIM va facilita crearea unei retele si diseminarea de bune practici intre autoritatile relevante, partenerii sociali si institutiile de micro-finantare, in vederea sprijinirii somerilor sa inceapa o afacere pe cont propriu.

Obiectivul II: Constituentii nationali promoveaza standardele internationale privind munca decenta in industria textila

BIM va acorda asistenta guvernului si partenerilor sociali pentru evaluarea conditiilor de munca din industria textila si asigurarea respectarii normelor internationale ale muncii referitoare la libertatea sindicala, negociere colectiva, securitate si sanatate in munca, protectia salariilor si durata muncii.

BIM va organiza un seminar de formare privind responsabilitatea sociala pentru un numar de intreprinderi din sectorul textil.

Obiectivul 3: Organizatiile patronale contribuie la crearea de oportunitati de ocupare

BIM va acorda asistenta organizatiile patronale in organizarea de activitati de formare profesionala pentru lucratorii din constructii si industria alimentara.

Prioritatea 2: Cresterea eficientei politicilor de protectie sociala

Obiectivul 1: Opinia publica din Romania dezbate avantajele si dezavantajele egalizarii varstei de pensionare pentru femei si barbati, privind in special femeile cu venituri reduse.

BIM va finanta o dezbatere nationala privind egalizarea varstei de pensionare in sistemul de securitate sociala, inclusiv un sondaj de opinie, elaborarea si diseminarea unor materiale de informare si educatie, articole si dezbateri in mass-media.

Obiectivul 2: Guvernul indeplineste conditiile cerute pentru ratificarea Conventiei nr. 102 privind normele minime de securitate sociala.

BIM va oferi consultanta tehnica in cadrul unui seminar national tripartit.

Obiectivul 3: Organizatiile sindicale si patronale elaboreaza programe de formare pentru membrii lor in domeniul securitatii si sanatatii la locul de munca, vizand imbunatatirea conditiilor de munca.

Obiectivul 4: Reprezentantii partenerilor sociali in consiliile de administratie ale institutiilor de securitate sociala contribuie la o mai buna guvernare a acestora.

Ghidul practic destinat membrilor consiliilor de administratie ale institutiilor de securitate sociala din Europa Centrala si de Est, elaborat de Biroul sub-regional al BIM, este tradus in limba romana si diseminat in cadrul unui seminar tripartit privind buna guvernare a securitatii sociale.

Obiectivul 5: Constituentii aplica politici si programe de prevenire a HIV-SIDA la locul de munca, in parteneriat cu alte institutii si organisame nationale interesate.

Codul de practica al BIM privind HIV-SIDA la locul de munca este tradus in limba romana si diseminat in cadrul unui seminar tripartit de formare destinat constituentilor si membrilor organismelor nationale multi-sectoriale privind HIV-SIDA.

Prioritatea 3: Consolidarea sistemului de relatii industriale

Obiectivul 1: Guvernul si partenerii sociali convin asupra unui pachet de amendamente la cele trei legi privind dialogul social, respectiv legea contractelor colective de munca, legea patronatelor si legea privind solutionarea conflictelor colective de munca, in scopul de a asigura respectarea principiilor libertatii sindicale, inclusiv dreptul la greva.

BIM va furniza consultanta si comentarii tehnice referitoare la proiectele de lege elaboratede guvern.

BIM va organiza, in cooperare cu Comisaia Europeana, o masa rotunda pentru a facilita dialogul si consultarea dintre guvern si partenerii sociali, in vederea realizarii unui consens asupra amendamentelor a legilor mentionate mai sus.

Un seminar de formare privind normele internationale ale muncii va fi organizat la Timisoara pentru un grup de judecatori si asistenti judiciari, numiti de organizatiile sindicale si ptronale.

Obiectivul 2:Conventia nr.150 privind administratia muncii este ratificata de Romania.

BIM va organiza un seminar tripartit pentru promovarea ratificarii Conventiei nr. 150 si va furniza informatii privind implementarea Conventiei nr.150 in statele membre ale Uniunii Europene.

Obiectivul 3: Organizatiile sindicale elaboreaza planuri de actiune pentru recrutarea de noi membri si pentru intarirea reprezentarii lucratorilor in intreprinderile multinationale.

Departamentul pentru activitati sindicale al BIM va asista organizatiile sindicale in elaborarea si dezvoltarea planurilor de actiune pentru recrutarea de noi membri si elaborarea unui program de formare de formatori. BIM va sprijini crearea unei baze de date privind numarul intreprinderilor multinationale din Romania, nivelul de sindicalizare a angajatilor acestora si tipul Acordurilor internationale cadru in vigoare.

Alte domenii de activitate

Obiectivul 1: Politicile si strategiile de gestionare a migratiei personalului medical sunt revizuite in mod regulat de constituenti, pe baza datelor actualizate.

va acorda asistenta in consolidarea capacitatii nationale de colectare a datelor si va sprijini dialogul social intre diferitele agentii implicate, prin crearea unor comitete de coordonare nationale.

Obiectivul 2: Sistemul de monitorizare a muncii copiilor si sistemului inter-institutional de identificare a copiilor aflati la risc de exploatare vor deveni poerationale.

Programul International de Eliminare a Muncii Copiilor va acorda asistenta partenerilor nationali, guvern, sindicate, patronate si organizatii ale societatii civile, pentru a elabora, prin consultare, o lista a Muncilor periculoase pentru copii, care va fi folosita ca instrument de combatere a celor mai grave forme de munca a copiilor in Romania.

III Managementul si implementarea programului

Programul de gestionare va fi gestionat de o retea formata din Biroul sub-regional al BIM de la Budapesta, Corespondentul BIM de la Bucuresti, Biroul pentru Europa si departamentele tehnice ale BIM de la Geneva. Corespondentul national va avea, impreuna cu Biroul sub-regional, rolul de coordonator al programului. BIM va continua sa coopereze cu ceilalti parteneri internationali, PNUD, Banca Mondiala si Delegatia Comisiei Europene la Bucuresti.

Obiectivele programului vor fi urmarite prin proiecte de cooperare tehnica, misiuni de consultanta si seminarii de informare si consolidare a capacitatii nationale. Rresurse bugetare interne si externe vor fi utilizate pentru finantarea implementarii acestui program. BIM va continua sa caute fonduri pentru a asigura continuitatea programului, tinand cont de prioritatiile exprimate de constituenti. Guvernul si partenerii sociali vor asigura expertiza interna, spatiile si logistica necesara, atunci cand este cazul. Constituentii nationali se angajeaza sa implementeze pasii necesari pentru realizarea obiectivelor prevazute.

IV. Monitorizarea si evaluarea programului

Implementarea programului de cooperare privind Munca Decenta va fi revizuita impreuna cu constituentii nationali in mod regulat, prin utilizarea unor metode interactive. Misiunile expertilor BIM si rapoartele interne ale acestora vor face parte din procesul de monitorizare. Planul de implementare a programului va fi revizuit semestrial, la nivel intern, de catre constituenti si corespondentul national. Anual, Directorul Biroului sub-regional va evalua rezultatele programului impreuna cu constituentii nationali. Cu aceasta ocazie, daca va fi necesar, programul va fi adaptat la schimbarile survenite, in vederea imbunatatirii strategiei de implementare.

 
Power by Portal de Afaceri, Catalog Firme by MediaNet Design