90 de ani de la evenimentele sangeroase de la Lupeni din data de 6 august 1929
 
   Afiliere
   Contact

Ultima ora
 

Comisia pentru Industrii si Servicii a Camerei Deputatilor, Ministerul Internelor si Reformei Administrative, Consiliul Judetean Alba, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Confederatia Sindicala Nationala Meridian, organizeaza la data de 29.08.2008, incepand cu ora 10,00 la Hotel Parc municipiul Alba-Iulia, consfatuirea cu tema:

“ Mineritul din Apuseni – Dezvoltare locala, regionala si europeana durabila”

Avand in vedere:

 1. “Comunicarea“ pe tema industriei miniere neenergetice in Europa pe care Comisia Europeana intentioneaza sa o lanseze in aceasta toamna;

 2. “Avizul“ adoptat la Bruxelles de Comitetului Economic si Social European in Sesiunea Plenara din iulie 2008 cu titlul “ Industria miniera neenergetica in Europa ”;

 3. Concluziile rezultate in urma Conferintei Internationale organizate la Bucuresti in luna mai a.c. de catre Comisia Consultativa pentru Mutatii Industriale a Comitetului Economic si Social European, Comisia pentru Industrii si Servicii a Camerei Deputatilor, Confederatia Sindicala Nationala Meridian si Euromines  

privind elaborarea unei strategii europene a industriei miniere neenergetice din Europa, care sa raspunda provocarilor legate de securitatea aprovizionarii cu materii prime si dezvoltare durabila la nivel european si a statelor membre.

Apreciind ca Muntii Apuseni constituie centrul de referinta al amplasamentului zacamintelor miniere neenergetice din Romania, zacaminte ce constituie subiect de interes strategic national si european, se impune realizarea unui schimb de bune practici si identificarea masurilor care pot fi luate in perspectiva, la nivel regional si local.

Obiectivele tinta ale acestei reuniuni constau in realizarea unei largi informari, cu privire la documentele programatice, identificarea perspectivelor dezvoltarii economico-sociale ale comunitatilor si regiunilor in contextul unei noi orientari europene in industria extractiva neenergetica, oportunitati si provocari pentru administratia publica centrala si locala, partide politice, companii miniere, patronate, sindicate, ong-uri, alte institutii relevante.

CONSFATUIREA

Mineritul din Apuseni – Dezvoltare locala, regionala si europeana durabila

Hotel Parc, Alba Iulia, Sala de conferinte

29 august 2008 ora 10.00

PROGRAM

10.00-10.30

Primirea si  înregistrarea  / Hotel Parc (Str. Primăverii nr.4, tel.0258811723)participantilor

10.30-10.50

Cuvant de deschidere:

Dl. Ion DUMITREL, Presedinte - Consiliul Judetean Alba

Dl. Ion POPESCU, Presedinte Confederatia Sindicala Nationala MERIDIAN.

Cuvantul invitatilor speciali ( co-organizatori, parteneri )

10.50-11.00 

11.00-11.20

11.20-11.40

 • Industria miniera neenergetica in Europa, Avizul Comitetului Economic si Social European, dl.Fornea Dumitru, Raportor si membru CESE

 • Dezvoltare miniera neenergetica nationala in context European , dl Iulian Iancu, Presedintele Comisiei pentru Industrii si Servicii a Camerei Deputatilor

 • Rezervele minerale – Perspectivele dezvoltarii activitatii miniere ( harta rezervelor minerale, oportunitati, licente), dl. Bogdan Gabudeanu, Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale

11.40-12.00

Pauză cafea

12.00-12.10

12.10-12.50

 

12.50-13.30

13.30-14.00 

 • Dezvoltarea zonelor miniere –Sa dezvoltam un parteneriat durabil , dna. Viorica Valcea, consilier ANDZM - Biroul regional Alba

 • Oportunitati, provocari pentru industria miniera neenergetica ( reprezentanti ai companiilor miniere )

 • Perspectivele dezvoltarii economico-sociale ale comunitatilor in contextul noii orientari a industriei miniere ( administratia judeteana, primari localitati, sindicate )

 • Dezvoltarea miniera – nevoia de decidenta politica ?( reprezentanti partide politice )

14.00-14.20

Concluzii, inchiderea lucrarilor

Informatii suplimentare : Confederatia Sindicală Nationala MERIDIAN,

 tel/fax. (021) 316 80 17; 316 80 18; 212.56 23

e-mail: csnmeridian@csnmeridian.ro, csnmeridian@yahoo.com

persoana  de contact : consilier  Lumanare Nicoleta

Documente incluse in mapa consfatuirii:

 1. Cuvant inainte;

 2. Avizul Comisiei Consultative pentru Mutatii Industriale privind Industria miniera ne-energetica in Europa, adoptat in Sesiunea Plenara a Comitetului Economic si Social European din iulie 2008;

 3. Strategia industriei miniere pentru perioada 2008-2020. Sinteza;

 4. Industria miniera ne-energetica.Situatia in Romania. Bogdan Gabudeanu, Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale;

 5. Dezvoltarea zonelor miniere. “Sa dezvoltam un parteneriat durabil”. Document, Agentia Nationala pentru Dezvoltarea Zonelor Minere.
 
Power by Portal de Afaceri, Catalog Firme by MediaNet Design