90 de ani de la evenimentele sangeroase de la Lupeni din data de 6 august 1929
 
   Afiliere
   Contact

Ultima ora
 

In perioada 16-17 octombrie 2008, la Dublin, a avut loc reuniunea Consiliului de Administratie al Fundatiei Europene pentru Imbunatatirea Conditiilor de Viata si de Munca ( Eurofound ).

Eurofound este o agentie a Uniunii Europene, infiintata pentru a desfasura activitati in domeniul politicilor Uniunii de planificare si proiectare a unor conditii de viata si de munca mai bune in Europa. Rolul acesteia este de afurniza actorilor-cheie in domeniul politicilor sociale ale UE, informatii si expertiza cu privire la conditiile de viata si de munca, situatia si structura relatiilor industriale si date care sa contribuie la anticiparea schimbarilor industriale in Europa.

Informatiile provin din studii comparative intre tari si sectoare de activitate, statistici, studii de caz, studii prospective. Fundatia se adreseaza partenerilor sociali: angajatori, institutiilor care realizeaza politici la nivelul UE, guvernelor si organizatiilor lucratorilor.

Principalele sarcini:

 • Monitorizarea si intelegerea schimbarii

 • Cercetarea si explorarea

 • Comunicarea si asigurarea unui cadru optim pentru schimbul de idei si experienta

Gestionarea zilnica a Eurofound este realizata de director, asistat de directorul adjunct, ambii fiind subordonati unui Consiliu de administratie. Consiliul cuprinde reprezentanti ai guvernelor, angajatorilor si lucratorilor din fiecare stat membru, precum si trei reprezentanti ai Comisiei Europene. Aceasta reprezentare a guvernelor si a partenerilor sociali reflecta natura tripartita a activitatilor Eurofound.

La fiecare patru ani, Eurofound isi revizuieste strategia si orientarea activitatii sale. Dupa o consultare extinsa cu Consiliul de administratie si cu institutiile UE, Eurofound elaboreaza un program de lucru. Pentru a pune in aplicare programul pe patru ani este intocmit un program de lucru anual detaliat, acesta fiind supus adoptarii Consiliului de administratie.

Eurofound este finantat in cadrul bugetului general al Comisiei Europene. Fondurile sunt alocate in cursul procesului bugetar oficial dintre Comisia Europeana, Consiliul de Ministri si Parlamentul European. In total, Eurofound are un personal de 100 de persoane specializate in cercetare socio-economica, comunicare si administratie publica. Un numar mic de experti este detasat periodic de la administratiile nationale si partenerii sociali. De asemenea, Eurofound colaboreaza intens cu expertii externi ai principalelor institute de cercetare din Europa.

Romania este reprezentata in Consiliul de administratie al Eurofound astfel:

Guvern

 • Membru, Dl. Sorin Ioan Botezatu, Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse
 • Supleant, Dna. Mirela Argaseala, Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse

Patronate

 • Membru, Dl. Dan Anghelescu, Patronatul National Romana
 • Supleant, Dl. Ion Sorici,

Sindicate

 • Membru, dl. Fornea Dumitru, Confederatia Sindicala Nationala MERIDIAN
 • Supleant, dna. Steluta Enache, Blocul National Sindical

Ordinea de zi a Consiliului de Administratie a Eurofound din data de 17 octombrie 2008

 • Deschiderea lucrarilor si aprobarea agendei
 • Adoptarea Minutei Consiliului de Administratie din data de 2 iulie 2008
 • Adoptarea Raportul directorului cu privire la activitatile Eurofound
 • Adoptarea Proiectul de Program pe patru ani al Eurofound si prezentarea evaluarii ex-ante a acestuia
 • Adoptarea Proiectului de Program de lucru al Eurofound pentru anul 2008
 • Informarea cu privire la evolutia instrumentelor de lucru ale Eurofound ( Observatories and Surveys )
 • Alegerea presedintelui si a vice-presedintelui Consiliului de Administratie ( Chairperson and Vice-Chairperson )
 • Adoptarea propunerii de program pentru Consiliul de Administratie in anul 2009
 • Stabilirea programului pentru intalnirile Comitetelor Consultative in anul 2009
 • Probleme administrative

Urmatoarele Comitete consultative au fost aprobate pentru anul 2009:

 1. Comitetul consultativ in cadrul Centrului European pentru Monitorizarea Schimbarii ( EMCC ) - tema: Cresterea ocuparii si gestionarea cererii si ofertei de forta de munca Employment growth and management of demand and supply of labour
 2. Comitetul consultativ in cadrul Observatorului pentru Relatii Industriale ( EIRO ) tema: Locuri de munca mai multe si mai bune si productivitate prin parteneriate More and better jobs and productivity through partnership
 3. Comitetul consultativ in cadrul Observatorului pentru Conditiile de Munca
 4. Comitetul consultativ in cadrul Observatorului pentru Conditiile de Viata tema: Promovarea incluziunii sociale si a protectiei sociale durabile Promotion of social inclusion and sustainable social protection )
 5. Comitetul consultativ pentru Informare si Comunicare
 6. Comitetul consultativ pentru Seria de Seminarii care vor fi organizate de catre Fundatie
 7. Comitetul consultativ in cadrul Observatorului Companiilor
 8. Comitetul consultativ in cadrul Observatorului European al Conditiilor de Munca

Componenta Presedintiei Consiliului de Administratie pentru urmatorii doi ani asa cum s-a stabilit la data de 17 octombrie 2008:

 • Presedinte: dl. Herman Fonck, Belgia lucratori
 • Vice-Presedinte: dna. Stefania Rossi, Italia angajatori
 • Vice-Presedinte: dna. Maria Lado, Ungaria guvern
 • Vice-Presedinte: dl. Silva, Comisia Europeana

Obiectivele Strategice ale Eurofound pe termen mediu si lung stabilite in 2006:

 1. Imbunatatirea calitatii si rezultatelor cercetarilor
 2. Identificarea, dezvoltarea si intelegerea grupurilor de clienti tinta
 3. Cresterea impactului si a influentei Eurofound asupra factorilor de decizie reali
 4. Cresterea vizibilitatii si imbunatatirea imaginii Eurofound
 5. Identificarea si cresterea avantajelor competitive ale Eurofound

Ulterior, in cadrul Programului 2009-2012 s-au identificat doua obiective specifice care trebuie sa fie atinse in aceasta perioada:

 1. Eurofound trebuie sa fie o sursa credibila de informatii de calitate. Eurofound trebuie sa identifice problemele care rezulta din cercetare si din dezbateri.
 2. Intarirea caracterului tripartit si a relatiilor cu actorii cheie in cadrul activitatilor Eurofound.

In 2009, Eurofound va urmari sa faca operationale aceste obiective astfel:

Eurofound trebuie sa fie o sursa credibila de informatii de calitate. Eurofound trebuie sa identifice problemele care rezulta din cercetare si din dezbateri:

 • Asigurarea de date de incredere din observatoare pe baza unor standarde de calitate agreate.
 • Stabilirea unui plan de actiune pentru imbunatatirea calitatii observatoarelor
 • Utilizarea potentialului informatiilor adunate pentrua realiza Raporturi detaliate si Raporturi concentrate pe anumite teme.
 • Cresterea activitatilor de monitorizare a dezbaterilor desfasurate la nivel comunitar si la nivelul Statelor Membre, astfel incat sa se permita indentificarea problemelor inca dintr-un stadiu incipient.
 • Incorporarea studiilor realizate de experti si de actorii-cheie ( stakeholders )
 • Cresterea capacitatii Eurofound de a realiza studii si cercetari la cerere, personalizate in functie de nevoile specifice ale actorilor-cheie.

Intarirea caracterului tripartit si a relatiilor cu actorii cheie in cadrul activitatilor Eurofound.

 • Cresterea eforturilor pentru a realiza o comunicare tintita pe diverse categorii de actori cheie, atat la nivel national cat si European . Ex: Comisia Europeana, Parlamentul European, sindicate, patronate, guverne, etc
 • Realizarea unor rezumate multilingve a cercetarilor importante efectuate de catre Eurofound.
 • Asigurarea unui cadru de dezbatere care in mod regulat sa permita cunoasterea opiniilor, propunerilor si a contributiilor expertilor externi.
 • Cresterea numarului de evenimente la nivel national cat si european, in parteneriat cu factorii de decizie din organizatiile sindicale, organizatii patronale, guverne, Parlamentul European, Comisia Europeana, etc.
 • Cresterea numarului intalnirilor de prezentare a rezultatelor cercetarilor in Bruxelles, in prezenta oamenilor politici europeni.
 
Power by Portal de Afaceri, Catalog Firme by MediaNet Design