Confederatia Sindicala Nationala MERIDIAN in parteneriat cu Comisia Consultativa pentru Mutatii Industriale din Comitetul Economic si Social European, Universitatea din Petrosani, Comisia Europeana, Guvernul Romaniei, Televiziunea Romana, Romania TV si Sindicatul MUNTELE, a organizat, joi, 13 septembrie 2018, la Petrosani, judetul Hunedoara, in Aula Universitatii din Petrosani, o Conferinta la nivel inalt cu tema: ”Regiunile carbonifere din Romania in tranzitia energetica”. Conferinta la nivel inalt de la Petrosani a reunit in mijlocul comunitatii miniere din Valea Jiului peste 300 de participanti din tara si din strainatate: salariati ai unitatilor miniere din cadrul Compexului Energetic Hunedoara (CEH), reprezentanti ai Comisiei Europene si ai Comitetului Economic si Social European, reprezentanti ai Guvernului Romaniei si ai autoritatilor locale, membri ai Parlamentului Romaniei, reprezentanti ai conducerii CEH, lideri sindicali din cadrul Confederatiei Sindicale Nationale MERIDIAN, precum si personalitati marcante ale comunitatilor miniere din Europa. Prezenti la conferinta, Comisarul European pentru Politica Regionala - doamna Corina Cretu si Ministrul Fondurilor Europene - doamna Rovana Plumb au promis asistenta fianciara pentru sprijinirea unei tranzitii energetice juste in Valea Jiului.
 
   Afiliere
   Contact

Ultima ora
 

 MINISTERUL JUSTITIEI SI LIBERTATILOR CETATENESTI

DOMNULUI MINISTRU MARIAN CATALIN PREDOIU

DOMNULE MINISTRU,

Subscrisa FEDERATIA NATIONALA SINDICALA JUSTITIA cu sediul in Bucuresti, str. D.I. Mendeleev, nr. 36-38, sector 1, reprezentata legal prin Presedinte Ion POPESCU, in calitate de organizatie sindicala legal constituita, intemeiul art. 1 si art. 28 din Legea nr. 54/2003-legea sindicatelor corroborate cu art. 7 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrative, formuleaza prezenta

PLANGERE PREALABILA

indreptata impotriva adresei nr. 76.602/03.07.2009 emisa de Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, solicitandu-va, pentru motive de nelegalitate, revocarea in tot a acesteia.

Va solicitam acestea avand in vedere urmatoarele considerente:

Prin hotarari irevocabile, pronuntate in contradictoriu cu Ministerul Justitiei, s-a recunoscut in favoarea personalului din cadrul organelor autoritatii judecatoresti, dreptul la plata sporului de 50% pentru risc si suprasolicitare neuropsihica, urmand ca acesta sa fie platit si pe viitor.

In vederea executarii hotararilor judecatoresti privind plata sporului pentru risc si suprasolicitare neuropsihica, la data de 09.04.2009 s-a emis ordinul nr. 1165/C/2009, iar in baza acestui ordin au fost emise decizii de catre angajator, astfel ca realizarea acestui drept s-a facut in mod efectiv pentru viitor.

Dreptul salarial la care ne referim, constatat in favoarea noastra cu autoritate de lucru judecat, a fost refuzat prin actul nr. 76.602/03.07.2009, cu motivarea ca la baza luarii acestei masuri au stat dispozitiile primului ministru si ale Ministerului Finantelor Publice,  ca urmare a epuizarii fondurilor prevazute in Legea bugetului pe anul 2009, la capitolul „Cheltuieli de personal”.

Dispozitia pe care ati emis-o prin adresa nr. 76.602/03.07.2009 este de natura a vatama în mod grav un drept recunoscut in favoarea mebrilor nostri in mod incontestabil și legitim.

Prin actul de autoritate pe care l-ati dispus, in intelesul prevazut de art. 2 lit. b) din Legea nr. 554/2004, de a refuza plata acestui drept pe o perioada nedeterminata, ati incalcat in mod flagrant drepturile personalului care lucreaza in sistemul de justitie.

Prin plata acestui spor in lunile anterioare, in baza Ordinului  nr. 1165/C/2009 si a deciziilor emise in aplicarea ordinului, acesta a devenit un drept salarial asupra caruia nu mai puteti dispune. Neplata acestui spor reprezinta o diminuare a drepturilor salariale, care poate avea loc doar in situatia unei sanctiuni disciplinare si noi nu am fost sanctionati disciplinar, ministrul justitiei neavand nici o competenta in acest sens.

O astfel de dispozitie nu poate avea efect retroactive iar in consecinta nu se impune neplata drepturilor salariale aferente lunii iunie 2009. In mod flagrant sunt incalcate dispozitiile art. 15 alin.2 din Constitutia Romaniei care prevad ca legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile.

De asemenea, se incalca dispozițiile art. 164 din Codul muncii, care reglementeaza principiul potrivit caruia retinerile ori suspendarea salariului nu poate fi operata decat pentru cazurile si conditiile prevazute de lege; obligația de plata a salariului este una principala, de la care angajatorul nu se poate sustrage invocand lipsa de fonduri banesti, asa cum s-a pronuntat I.C.C.J. prin decizia nr. 3382/2004.

In fundamentarea masurii pe care ati luat-o v-ati referit la  dispozitiile date de primul ministrul si ministrul finantelor publice, care nu au semnificatia unor norme obligatorii cuprinse in legi.

Prin dispozitia de suspendare a dreptului salarial, incalcati prevederile art. 8 alin. 1 din Conventia organizatiei internationale a muncii privind protectia salariatului nr. 95/1949, ratificata de Romania prin Decretul nr. 284/1973.

Potrivit acestor dispozitii, orice modificare adusa cu privire la plata salariului, retineri, diminuari nu se pot face decat in conditiile si limitele prescrise de legea nationala, sau stabilite prin contracte colective de munca.

Interventia dvs. de a dispune neplata sporului incalca si dispozitiile de principiu cuprinse în art. 44 din Constitutia Romaniei, potrivit carora nimeni nu poate sa fie lipsit de proprietatea asupra bunurilor sale, decat numai printr-o masura a exproprierii si pentru o cauza de utilitate publica stabilita prin lege cu dreapta si prealabila despagubire.

Drepturile salariale sunt asimilate bunurilor mobile, prin determinarea legii, potrivit art. 474 din Codul civil.

Refuzul de plata a sporului de risc si suprasolicitare neuropsihica echivalează cu o lipsire abuziva de acest drept, contrar dispozițiilor constitutionale evocate.

De asemenea, Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronuntat in mod constant in sensul ca neplata drepturilor salariale (intre care se regasesc si sporurile) constituie o incalcare a art. 1 din protocolul nr. 1 la Conventia pentru apararea drepturilor si a libertatilor fundamentale ale omului.

In actul pe care il contestam ati facut mentiunea ca plata dreptului privind sporul pentru risc si suprasolicitare neuropsihica urmeaza a se efectua esalonat, potrivit O.U.G. nr. 71/2009.

Schimbarea modalitatii de plata a salariului, esalonat, fara acordul nostru, contravine, de asemenea, principiilor reglementate de art. 161 alin. 1 din Codul muncii, potrivit caruia plata se face cel putin o data pe luna, fara a se putea esalona acest drept de creanta in lipsa acordului angajatului, orice intarziere nejustificata putand sa atraga dupa sine obligarea la daune interese.

Pentru toate aceste considerente, apreciem ca actul pe care  l-ati emis, si care cuprinde o dispozitie de neplată a sporului de 50% este unul cu caracter administrativ, de natura a ne incalca in mod grav dreptul la plata a salariului, prevazut de  actele normative invocate in cuprinsul plangerii prealabile, astfel ca se impune revocarea lui, in caz contrar, în baza art. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, vom solicita desfiintarea lui la instanta de contencios administrativ.


MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL DE PE LANGA INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

DOAMNEI PROCUROR GENERAL LAURA CODRUTA KOVESI

Subscrisa FEDERATIA NATIONALA SINDICALA JUSTITIA cu sediul in Bucuresti, str. D.I. Mendeleev, nr. 36-38, sector 1, reprezentata legal prin Presedinte Ion POPESCU, in calitate de organizatie sindicala legal constituita, intemeiul art. 1 si art. 28 din Legea nr. 54/2003-legea sindicatelor coroborate cu art. 7 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrative, formuleaza prezenta

PLANGERE PREALABILA

indreptata impotriva ordinului nr. 1472/02.07.2009 emis de Ministerul Public – Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, solicitandu-va, pentru motive de nelegalitate, revocarea in tot a acestuia.

Va solicitam acestea avand in vedere urmatoarele considerente:

Prin hotarari irevocabile, pronuntate in contradictoriu cu Ministerul Justitiei, s-a recunoscut in favoarea personalului din cadrul organelor autoritatii judecatoresti, dreptul la plata sporului de 50% pentru risc si suprasolicitare neuropsihica, urmand ca acesta sa fie platit si pe viitor.

In vederea executarii hotararilor judecatoresti privind plata sporului pentru risc si suprasolicitare neuropsihica, la data de 03.03.2009 s-a emis ordinul nr. 526/2009, iar in baza acestui ordin au fost emise decizii de catre angajator, astfel ca realizarea acestui drept s-a facut in mod efectiv pentru viitor.

Dreptul salarial la care ne referim, constatat in favoarea noastra cu autoritate de lucru judecat, a fost refuzat prin actul nr. 1472/02.07.2009, cu motivarea ca la baza luarii acestei masuri au stat dispozitiile OUG nr. 71/2009 si adresa nr. 293.378/2009 a Ministerului Finantelor Publice.

Dispozitia pe care ati emis-o prin ordinul nr. 1472/02.07.2009 este de natura a vatama in mod grav un drept recunoscut in favoarea mebrilor nostri in mod incontestabil si legitim.

Prin actul de autoritate pe care l-ati dispus, in intelesul prevazut de art. 2 lit. b) din Legea nr. 554/2004, de a refuza plata acestui drept pe o perioada nedeterminata, ati incalcat in mod flagrant drepturile personalului care lucreaza in sistemul de justitie.

Prin plata acestui spor in lunile anterioare, in baza Ordinului  nr. 526/2009 si a deciziilor emise in aplicarea ordinului, acesta a devenit un drept salarial asupra caruia nu mai puteti dispune. Neplata acestui spor reprezinta o diminuare a drepturilor salariale, care poate avea loc doar in situatia unei sancțiuni disciplinare si noi nu am fost sanctionati disciplinar, Procurorul General neavand nici o competenta in acest sens.

O astfel de dispozitie nu poate avea efect retroactiv iar in consecinta nu se impune neplata drepturilor salariale aferente lunii iunie 2009. In mod flagrant sunt incalcate dispozitiile art. 15 alin.2 din Constitutia Romaniei care prevad ca legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile.

De asemenea, se incalca dispozitiile art. 164 din Codul muncii, care reglementeaza principiul potrivit caruia retinerile ori suspendarea salariului nu poate fi operata decat pentru cazurile si conditiile prevazute de lege; obligatia de plata a salariului este una principala, de la care angajatorul nu se poate sustrage invocand lipsa de fonduri banesti, asa cum s-a pronuntat I.C.C.J. prin decizia nr. 3382/2004.

Prin dispozitia de suspendare a dreptului salarial, incalcati prevederile art. 8 alin. 1 din Conventia organizatiei internationale a muncii privind protectia salariatului nr. 95/1949, ratificata de Romania prin Decretul nr. 284/1973.

Potrivit acestor dispozitii, orice modificare adusa cu privire la plata salariului, retineri, diminuari, nu se pot face decat in conditiile si limitele prescrise de legea nationala, sau stabilite prin contracte colective de munca.

Interventia dvs. de a dispune neplata sporului incalca si dispozitiile de principiu cuprinse in art. 44 din Constitutia Romaniei, potrivit carora nimeni nu poate sa fie lipsit de proprietatea asupra bunurilor sale, decat numai printr-o masura a exproprierii si pentru o cauza de utilitate publica stabilita prin lege cu dreapta si prealabila despagubire.

Drepturile salariale sunt asimilate bunurilor mobile, prin determinarea legii, potrivit art. 474 din Codul civil.

Refuzul de plata a sporului de risc si suprasolicitare neuropsihica echivaleaza cu o lipsire abuziva de acest drept, contrar dispozitiilor constitutionale evocate.

De asemenea, Curtea Europeana a Drepturilor Omului s-a pronuntat in mod constant in sensul ca neplata drepturilor salariale (intre care se regasesc si sporurile) constituie o incalcare a art. 1 din protocolul nr. 1 la Conventia pentru apararea drepturilor si a libertatilor fundamentale ale omului.

In actul pe care il contestam ati facut mentiunea ca plata dreptului privind sporul pentru risc si suprasolicitare neuropsihica urmeaza a se efectua esalonat, potrivit O.U.G. nr. 71/2009.

Schimbarea modalitătii de plata a salariului, esalonat, fara acordul nostru, contravine, de asemenea, principiilor reglementate de art. 161 alin. 1 din Codul muncii, potrivit caruia plata se face cel putin o data pe luna, fara a se putea esalona acest drept de creanta in lipsa acordului angajatului, orice intarziere nejustificata putand sa atraga după sine obligarea la daune interese.

Pentru toate aceste considerente, apreciem ca actul pe care  l-ati emis, si care cuprinde o dispozitie de neplata a sporului de 50% este unul cu caracter administrativ, de natura a ne incalca in mod grav dreptul la plata a salariului, prevazut de  actele normative invocate in cuprinsul plangerii prealabile, astfel ca se impune revocarea lui, in caz contrar, in baza art. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, vom solicita desfiintarea lui la instanta de contencios administrativ.

 
Power by Portal de Afaceri, Catalog Firme by MediaNet Design