Biroul Executiv al Uniunii Nationale a Sindicatelor TESA din Sanatate, reunit in Predeal, la data de 24 februarie 2019, a facut un apel ca sindicatele TESA din sanatate sa stranga randurile pentru ca vocea lor sa fie auzita si pentru ca nedreptatile din spitale sa inceteze. Presedintele Uniunii Nationale a Sindicatelor TESA din Sanatate, domnul Valentin Chifor l-a invitat pe Presedintele Confederatiei Sindicale Nationale MERIDIAN, domnul Ion Popescu si pe Secretarul General al Confederatiei, domnul Dumitru Fornea sa prezinte in cadrul Biroului Executiv al acestei organizatii, principalele linii de actiune pentru solutionarea revendicarilor personalului tehnic, economic si socio-administrativ din spitalele. Secretarului General al CSN MERIDIAN i-au fost prezentate nemultumirile personalului nemedical din spitale si revendicarile acestora asa cum au fost ele formulate de U.N.S. TESA din Sanatate. Prevederile legislative aflate in vigoare, nedreptatesc grav personalul TESA, muncitorii din spitale si o parte din personalul auxiliar, aceste categorii fiind excluse atat de la acordarea sporurilor, cat si de la majorarea salariilor la nivelul anului 2022, cum se acorda deja pentru medici si asistenti medicali.
 
   Afiliere
   Contact

Ultima ora
 

In sesiunea plenara a Comitetului Economic si Social European din data de 15 iulie 2009 ce s-a desfasurat la Bruxelles, a fost votat avizul CESE referitor la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind reteaua feroviara europeana pentru un transport de marfa competitiv COM ( 2008 ) 852 final – 2008/0247(Cod), cu 164 voturi pentru, 2 impotriva si o abtinere. Raportorul CESE pentru acest aviz a fost reprezentantul Confederatiei Sindicale Nationale MERIDIAN in acest organism consultativ european.

Coridoarele feroviare pentru trasportul de marfa reprezinta o abordare inovativa si strategica a Comisiei Europene care va permite in viitor, prin investitii si actiuni politice concrete, dezvoltarea retelelor de transport feroviar din Europa, cresterea calitatii si interoperabilitatii serviciilor feroviare si implicit sporirea atractivitatii acestui mod de transport astfel incat pe termen mediu si lung sa fie posibila atragerea unor volume semnificative de marfa de pe infrastructura rutiera pe cea feroviara. Crearea la nivel european si national a conditiilor necesare pentru cresterea volumului de marfa transportat pe calea ferata poate sa conduca la o scadere spectaculoasa a emisiilor de carbon, la o descongestionarea a traficului pe infrastructura rutiera si la cresterea sigurantei transportului rutier.

Confederatia si federatiile sindicale din sector afiliate la CSN MERIDIAN, s-au implicat activ in aceasta dezbatere europeana prin organizarea unor actiuni specifice si prin consultarea factorilor de decizie de la nivel national cat si european. Relevante in acest sens au fost discutiile avute cu domnul Jonathan Scheele, Director in Directoratul General pentru Transporturi din Comisia Europeana, in cadrul carora s-au prezentat atat Avizul CESE dar mai ales principalele problemele legate de situatia ingrijoratoare a sectorului feroviar din Romania. In acest context, Presedintele CSN MERIDIAN, dl. Ion Popescu, a obtinut promisunea de participare si parteneriat a domnului Scheele si a Comisiei Europene, la o dezbatere ce va fi organizata la Bucuresti, in septembrie, la initiativa CSN MERIDIAN si in parteneriat cu Comitetul Economic si Social European, Comisia Europeana, Camera Deputatilor si Ministerul Transporturilor. 

Sinteza documentului Comisiei ( Pentru a citi Propunerea de Regulament in limba romana faceti < click aici > )
In Comunicarea sa din 18 octombrie 2007 intitulata „Catre o retea feroviara europeană cu prioritate pentru transportul de marfa”, Comisia s-a angajat sa prezinte in 2008 propuneri vizand crearea, in mod coordonat, a unor coridoare feroviare internationale cu prioritate pentru transportul de marfa. Această optiune a fost favorizata in comparatie cu crearea de coridoare feroviare dedicate transportului de marfa, care a fost considerata supradimensionata, prea costisitoare si necesitand mult timp pentru punerea in aplicare. Ca urmare a acestui angajament, Comisia a realizat o vasta consultare a tuturor partilor implicate.


Tinand cont de toate aceste elemente, Comisia a analizat trei optiuni (nicio actiune noua; consolidarea actiunilor deja initiate si, după caz, luarea unor noi initiative de politica; propunerea de noi masuri legislative) care ar putea conduce la crearea unei retele feroviare europene pentru un transport de marfa competitiv, compusă din coridoare internationale. Comisia a realizat o analiza a impactului calitativ si cantitativ al acestor optiuni.


Propunerea de regulament al Parlamentului si al Consiliului privind reteaua feroviara europeana pentru un transport de marfa competitiv prezentată de Comisie se refera in special la procedurile privind alegerea coridoarelor si guvernanta ansamblului pe care il compun, precum si caracteristicile pe care aceste coridoare trebuie sa le aiba. Propunerea se inscrie in continuitatea initiativelor si dispozitiilor mentionate anterior, precum programul TEN-T, coridoarele ERTMS si legislatia comunitara in vigoare privind transportul feroviar.


Pentru a raspunde necesitatii de a actiona rapid si pentru a incuraja si orienta actiunile in curs care vizeaza acelasi obiective ca prezenta initiativa, Comisia propune, de asemenea, sa isi insotească propunerea de regulament cu alte initiative. Comisia va stimula constituirea de asociatii intre statele membre pentru crearea de coridoare si planificarea comuna a investitiilor. Comisia va convoca periodic toti administratorii de infrastructura feroviara din Uniune pentru a facilita schimbul de bune practici si pentru a discuta subiectele de interes comun.


Sinteza avizului ( Pentru a citi Avizul CESE in limba romana faceti < click aici > )
CESE saluta propunerea de regulament a Comisiei, deoarece reprezinta un pas inainte catre stabilirea coridoarelor internationale de transport feroviar de marfa si catre dezvoltarea acestui mod de transport în Europa.


Pentru mobilizarea energiilor in vederea dezvoltarii coridoarelor de transport feroviar de marfa sunt necesare actiuni politice concrete la nivel de coridor, independent de orice proces legislativ. Reglementarea in sine nu este suficienta pentru promovarea coridoarelor de transport feroviar de marfa. Printre primele prioritati ar trebui sa se numere asigurarea investitiilor publice si private destinate sporirii calitatii, eficientei si capacitatii generale a infrastructurii.


CESE este de acord ca rezervarea de capacitati in avans nu ar trebui să fie obligatorie, ci definita de catre administratorii de infrastructura, in cazul in care este considerata necesara.


Toate partile interesate ar trebui sa fie consultate in mod obligatoriu sau incluse in organul de guvernanta al coridorului de transport de marfa: administratorii de infrastructura, intreprinderile feroviare, reprezentantii statelor membre, sindicatele din sector, utilizatorii si organizatiile de mediu. Operatorii feroviari ar trebui sa fie pe deplin reprezentati in guvernanta coridoarelor, deoarece acestia sunt intr-o pozitie mai apropiata de piata si este foarte probabil sa trebuiasca sa puna in aplicare deciziile de imbunătatire sau sa fie afectati de acestea.


Utilizarea ghiseelor unice nu ar trebui sa fie obligatorie pentru intreprinderile feroviare, pentru a permite aparitia concurentei intre diferitele entitati din domeniul infrastructurii.


Solicitantilor autorizati nu ar trebui sa li se permita accesul la intregul coridor, in cazul în care o tara de pe parcursul acestuia le refuza accesul la nivel national.


Apartenenta la reteaua TEN-T nu ar trebui să constituie un criteriu exclusiv pentru alegerea coridoarelor de transport de marfa.


Nicio persoană care lucreaza in cadrul acestor coridoare de transport de marfa nu ar trebui sa fie pusă in situatii in care exista un antagonism intre libera circulatie a mărfurilor si exercitarea drepturilor sale fundamentale.


Documente utile:

 
Power by Portal de Afaceri, Catalog Firme by MediaNet Design