Confederatia Sindicala Nationala MERIDIAN a organizat miercuri, 3 mai 2017, o intalnire consultativa pe tema LEGII–CADRU privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, in cadrul careia s-au facut cunoscute domnului deputat Adrian Solomon, presedintele Comisiei pentru munca si protectie sociala a Camerei Deputatilor, propunerile de amendamente si punctele de vedere ale organizatiilor afiliate din sectorul bugetar. Dezbaterile din Parlament au avut la baza un document de lucru care a centralizat toate propunerile primite la confederatie pana la data de 3 mai 2017, ora 15.00, material care a fost inaintat in prealabil si secretariatului Comisiei pentru munca si protectie sociala a Camerei Deputatilor. Sedinta a fost prezidata de dl. Adrian Solomon, Presedintele Comisiei pentru Munca din Camera Deputatilor si de dl. Ion Popescu, Presedintele CSN MERIDIAN. Coordonarea pozitiilor organizatiilor din componenta confederatiei a fost realizat de dl. Vasile Lincu, Presedintele Sindicatului National al Politistilor si Vamesilor PRO LEX.*1 MAI 2017-Cu ocazia Zilei Internationale a Muncii, CSN MERIDIAN adreseaza oamenilor muncii din federatiile si sindicatele afiliate, precum si celorlalti colegi, urari de sanatate, putere de munca si succes in activitate. Trebuie sa luptam cu totii pentru a construi o societate si o economie care este in slujba omului si nu doar in slujba capitalului si a profitului! CSN MERIDIAN a solicitat si a obtinut ca perioada de tranzitie energetica pentru minele Lupeni si Lonea sa se deruleze pana in anul 2027. Confederatia Sindicala Nationala MERIDIAN si Sindicatul Muntele a incheiat, luni 24 aprilie 2017, o conventie cu Ministerul Energiei prin care perioada de tranzitie energetica pentru minele Lupeni si Lonea se prelungeste pana in anul 2027.*
 
   Afiliere
   Contact

Ultima ora
 

Potrivit art. 12 alin. (3) din Legea-cadru nr. 330 / 2009, privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, în anul 2010, salariile si indemnizatiile lunare de încadrare se stabilesc potrivit art. 30 alin.(5) din lege, fara a fi utilizati coeficientii de ierarhizare. Pentru a vizuliza Ordinul nr. 32/2010 pentru monitorizarea si controlul aplicarii prevederii legii cadru nr. 330/2009 faceti < click aici >.

În anul 2010, majorarea salariilor si a indemnizatiilor se va face numai pentru acelea care au un nivel mai mic de 705 lei/luna si fara a depasi aceasta valoare.

 În anul 2010, personalul bugetar îsi va pastra salariul avut în luna decembrie 2009, fara a fi afectat de masurile de reducere a cheltuielilor de personal, astfel:

a) noul salariu de baza, sau indemnizatia lunara de încadrare va fi cel/cea corespunzatoare functiilor din luna decembrie 2009, la care se adauga sporurile care se introduc în acesta/aceasta potrivit anexelor legii (salariul de merit, sporul de confidentialitate, sporul de stabilitate, sporul de dispozitiv, sporul de vechime în munca). Noile salarii de baza se constituie prin adunarea vechiului salariu de baza, dupa caz, cu sporurile mentionate, daca au fost acordate în decembrie 2009.

b) sporurile prevazute în anexe ramase în afara salariului de baza sau indemnizatiei lunare de încadrare (sporul pentru conditii periculoase sau vatamatoare etc.) se vor acorda într-un cuantum care sa conduca la o valoare egala cu suma calculata pentru luna decembrie 2009.

Pentru personalul care îsi va desfasura activitatea în timpul noptii se va acorda un spor pentru munca prestata în orele din timpul noptii, de 25% din salariul de baza, daca timpul astfel lucrat reprezintĺ cel putin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.

Pe lânga cele doua categorii de sporuri sus-mentionate: a sporurilor prevazute în anexe a se introduce în salariul de baza si, respectiv, a sporurilor prevazute în anexe ca ramase în afara salariului de baza, exista si o a treia categorie de sporuri: cele cu caracter permanent care au fost acordate în luna decembrie 2009 dar nu se regasesc în anexele la lege. Acestea nu pot fi incluse în salariile de baza sau în indemnizatiile lunare de încadrare. Sumele corespunzatoare acestor sporuri „vor fi avute în vedere”, potrivit legii, în legile anuale de salarizare dupa 2011.

În temeiul art. 30 alin. (3) din lege, începând cu 01.01.2010, autoritatile si institutiile publice vor face reîncadrarea personalului, corespunzator transelor de vechime în munca, pe functiile corespunzatoare categoriei, gradului si treptei profesionale avute în decembrie 2009.

REÎNCADRAREA PERSONALULUI prevazuta de lege se refera atât la functionarii publici, cât si la personalul contractual sau cel care ocupa functii de demnitate publica si asimilat acestuia si presupune: (1) stabilirea noilor salarii de baza sau indemnizatii lunare de încadrare; (2) stabilirea sporurilor care nu se includ, ci se adauga la noile salarii de baza; (3) mentionarea categoriei, gradului si treptei profesionale a functiei, precum si a transei corespunzatoare de vechime în munca la care s-a efectuat reîncadrarea.

Contestatiile în legatura cu stabilirea salariilor, sporurilor, premiilor si altor drepturi care se acorda potrivit legii pot fi depuse în termen de 5 zile de la data luarii la cunostinta a actului administrative de stabilire a drepturilor salariale, la sediul institutiei publice angajatoare.

La data depunerii contestatiilor, membrii trebuie sa le aduca si la cunostinta Sindicatului.

Mai multe informatii pe aceasta tema se pot gasi la urmatoarea adresa de web: www.fortalegii.ro

 
Power by Portal de Afaceri, Catalog Firme by MediaNet Design