90 de ani de la evenimentele sangeroase de la Lupeni din data de 6 august 1929
 
   Afiliere
   Contact

Ultima ora
 

Echipa regionala a Regiunii Nord-Vest, pentru implementarea Proiectului “Impreuna pentru dezvoltarea dialogului social in Romania, a organizat pe data de 15 iulie 2011, doua evenimente locale: unul in municipiul Satu Mare, incepand cu ora 13:00 si altul in comuna Racsa, incepand cu ora 17:00.

Minuta evenimentului de la Satu Mare

In deschiderea evenimentului, dl.  Stefan Petricean – coordonatorul regional Nord-Vest, a facut prezentarea proiectului "Impreună pentru Dezvoltarea Dialogului Social in Romania" pe care Confederatia Sindicala Nationala Meridian" il implementeaza in parteneriat cu Federatia Agricultorilor Fermierul, perioada de implementare, scopul, obiectivele generale si specifice ale acestuia, accentuand pe necesitatea dezvoltarii dialogului social atat in mediul urban cat si in cel rural. In acest  scop se vor dezvolta prin proiect parteneriate de colaborare cu institutiile publice, patronatele, ONG-urile si organizatiile sindicatele reprezentative pentru dialogul social la nivel de judete si regiuni de dezvoltare. Proiectul se implementează la nivel national si are o abordare  interregionala.

In continuare dl. Bogdan Buzescu a prezentat Federatia Agricultorilor Fermierul, care reuneste organizatii sindicale din agricultura, piscicultură,pescuit, silvicultură si economia vanatului, are drept scop reprezentarea, negocierea si apararea intereselor sindicale, profesionale, sociale economice si culturale ale membrilor sai. F.A.F. are o experienta destul de mare pe piata fortei de munca, incluziunea sociala, integrarea dimensiunii egalitatii de gen si in educatie si de asemenea are expertiza in domeniul agricol. Partenerul s-a concentrat pe identificarea si propunerea unor modificari legislative, necesare unei bune functionari a mediului economico-social in care membrii sai isi desfasoara activitatea, dezvoltand o cunoastere profunda a problemelor regionale si europene in toate aspectele lor.

Dl. Petricean a prezentat faptul ca la nivel national, dialogul social se desfasoara in cadrul Consiliului Economic si Social. Acesta este un organism tripartit in care dialogul social se desfasoara intre organizatiile sindicale reprezentative la nivel national, patronate si guvern. S-a constatat ca in Romania doar  25-30 % din actele normative trec pe la CES sau au avizul CES-ului, fata de Comitetul Economic si Social European, unde nici un act normartiv nu trece fara avizul CESE. La nivel judetean dialogul social se desfasoara in cadrul Comisiilor de dialog social infiintate la nivelul prefecturilor. Din aceste comisii fac parte sindicatele reprezentative la nivel judetean, patronatele si institutile publice implicate conform Legii 62/2011 in dialogul social. La nivel de întreprindere, dialogul social se desfasoara intre sindicate si patronate, iar organizatiile sindicale au un rol determinant in negocierea salariilor, conditiilor de munca si a drepturilor sociale care sunt cuprinse in Contractul colectiv de munca care, odată cu inregistrarea lui devine Legea partilor.   

Dupa prezentarea proiectului s-a  trecut la dezbateri prin interventii si dialog interactiv intre membrii echipei regionale de proiect si participantii la eveniment.

Au luat cuvantul:

Domnul Matuz Ludovic (ctc-ist) – membru in cadrul Comisiei Paritare de negociere a Contractului Colectiv de Munca la nivel de unitate, remarca transparenta conducerii administrative a societatii privind proiectele si perspectivele firmei pe termen mediu si lung, considerand ca numai dialogul este singura cale pentru mentinerea stabilitatii economice si sociale in intreprindere. Considera ca fara organizatia sindicala nu s-ar fi obtinut drepturile din Contractul colectiv de munca si evidentiaza implicarea sindicatului in respectarea si aplicarea contractului colectiv de munca si a contractelor individuale de munca.

Dl. Adrian Oros evidentiaza sprijinul pe care l-a avut de la membrii de sindicat de fiecare data cand a fost nevoie. Activitatea sindicala nu este usoara si este nevoie de dialog permanent cu patronatul si conducerea administrativa pentru bunul mers al activitatii in intreprindere si pentru acordarea drepturilor salariale si sociale negociate si cuprinse in contractul colectiv de munca.

Domnul Frant Vasile (debitator) – scoate in evidenta efectele crizei economice si impactul pe care il genereaza atat in viata fiecarui salariat cat si la nivelul firmei. Considera ca cresterea constanta a inflatiei coroborata cu mentinerea salariilor duce la scaderea puterii de cumparare a populatiei si totodata la cresterea nivelului de saracie.

Dl. Bogdan Buzescu a afirmat ca in domeniul agricol acest fapt se manifesta si mai puternic deoarece lucratorii din agricultura nu au resurse financiare ca sa lucreze pamantul, lucrarile agricole sunt scumpe si astfel foarte mult pamant arabil ramane nelucrat.

Nemes Sorin (inginer) – scoate in evidenta lipsa specialistilor in intreprindere, considerand ca actuala forma si structura de invatamant nu corespunde cerintelor de pe piata fortei de munca actuale si nu pregateste resurse umane specializate  in domeniile solicitate.

Dl. Boiciuc Gheorghe a spus ca acest neajuns se manifesta in foarte multe domenii de activitate, dar cel mai mult in domeniul economic productiv.

Dl. Petricean a remercat faptul ca in cadrul Pactului Regional de Ocupare si Incluziune Socială Nord-Vest, la care Filiala Maramures a CSN Meridian este membru fondator, s-a pus problema foarte serios a pregatirii profesionale in domeniul tehnic si ca la ora actuala devine o problema sistemul de invatamant tehnic din Romania.

Domnul Virag Radu (ctc-ist) – isi manifesta nemultumirea fata de modul abuziv prin care actualii guvernanti au adoptat Legea dialogului social, fara consultarea reala a organizatiilor sindicale. Prevederile noii legi favorizeaza patronatele, satisfac  interesele angajatorului iar lucratorii au pierdut multe drepturi cuprinse in vechea lege.

Dl. Adrian Oros a completat spunand ca prin asumarea acestei legi de catre guvern a fost ocolit dialogul social.

Dl. Petricean a intervenit si a spus ca si dezbaterea in comisiile parlamentare de specialitate au fost evitate si a fost promulgata o lege care va creea o piata a fortei de munca ieftina si cu lucratori nemotivati. Pentru a aparea aceasta lege Consiliul Investitorilor Straini a facut lobby si advocacy puternic pe fondul slabirii sindicatelor ca forta sociala de reprezentare.

Domnul Pintea Viorel (prelucrător mecanic) – considera ca un contract de munca produce efecte pozitive, numai in cazul in care, ambele parti semnatare sunt multumite de prevederile contractuale. Prin negocieri si dialog se pot obtine drepturi multumitoare pentru membrii de sindicat.

Dl. Adrian Oros a prezentat rolul Comisiei paritare de negociere a Contractului colectiv de munca la nivel de intreprindere si pregatirea necesara pentru a putea negocia in cunostinta de cauza, cu datele si informatiile tehnice si financiare bine cunoscute.

Domnul Iancu Gheorghe (vicepresedinte Sindicat UNIO) – face o scurta prezentare a profilului firmei si evidentiaza faptul ca societatea realizeaza produse pentru principale firme din Germania, Franta, Olanda, Italia (componente navale) si, ca ponderea acestora reprezinta aproximativ 90% din productia marfa realizata. Efectul pe care il genereaza, acest aspect, asupra valorii productiei marfa realizata la export, nu poate acoperi nevoile sociale ale salariatilor, considerand ca, in aceasta situatie, riscam sa devenim „sclavii Europei”.

D-ra Daniela Copos a prezentat participantilor conceptul egalitatii de sanse pe care Uniunea Europeană il promoveaza si care este cuprins si in acest proiect.

Dl. Petricean pune o intrebare participantilor si anume: daca v-ati pierde locul actual de munca, ce alta alternativa ati avea?

Domnul Stefan Petricean pune in discutie problema reorientării profesionale a salariatilor, respectiv a fortei de munca activa prin programe de formare profesionala continua a adultilor, care vin in sprijinul lucratorilor atunci cand situatia economica a intreprinderii obliga patronatul sa faca disponibilizari colective sau sa aplice programe de reducere a locurilor de munca. Prin dobandirea de competente si abilitati in meserii din alte domenii de activitate, cerute pe piata muncii locale sau regionale, ajuta angajatii sa-si gaseasca noi locuri de munca diminuandu-se astfel impactul negativ al pierderii locului de munca. Acest fapt s-a demonstrat in domeniul mineritului din Maramures unde s-au facut disponibilizari masive iar sindicatele miniere au aplicat programe de reconversie profesionala pentru mineri, finantate din fonduri europene.

Dl. Buzescu a informat participantii ca pentru agricultura exista fonduri europene care vin in sprijinul fermierilor, dar forma asociativa este cea mai agreata de Uniunea Europeana. Sunt fonduri pentru instruirea fermierilor, infiintarea de ferme si pentru sprijinirea activitatilor fermierilor.

Dl. Adrian Oros completeaza sustinand ca agricultura poate deveni latura economica care sa dezvolte si sa creeze locuri de munca si care poate influenta cresterea calitatatii vietii la noi in tara.

Dl. Bogdan Buzescu, reprezentantul Federatiei Agricultorilor FERMIERUL spune ca agricultura poate fi o alternativa de locuri de muncă. Orientarea spre mediul rural, reintoarcerea personalului disponibilizat la sate si, implicarea acestuia in proiecte de dezvoltare rurala prin programe economice asigura sustenabilitate familiei si ar duce la dezvoltarea localitatilor din mediul rural.

In finalul dezbaterii dl Petricean a evidentiat necesitatea dezvoltarii dialogului in societate; apreciaza punctele de vedere enumerate si atrage atentia asupra faptului ca, la negocieri, este esential sa se solicite drepturi care se pot incadra in posibilitatile intreprinderii, fara sa se pericliteze functionarea intreprinderii si pierderea locurilor de munca.  In Romania, la ora actuală, se manifesta o criză puternica de locuri de munca. Considera ca orice drept este castigat doar daca se poate si acorda.

Dl. Adrian Oros a remarcat ca este nevoie de abilitatea liderului de sindicat de a obtine drepturi salariale si sociale pentru membrii de sindicat, dar fara a periclita activitatea unei intreprinderi, mai ales in actualul context al crizei economice.

Dl. Petricean apreciaza ca nedrept modul de elaborare, promovare si promulgare a prezentei legi a dialogului social, o lege nefavorabila lucratorilor din Romania.    

Se afirma posibilitatea, ca S.C. UNIO S.A. sa devina un important furnizor de echipamente si utilaje in domeniul agricol, imbinandu-se astfel modul de dezvoltare a două domenii diferite care pot asigura dezvoltare si sustenabilitate locala si regionala.

La incheierea evenimentului local, in numele echipei regionale de proiect domnul Stefan Petricean a multumit participantilor pentru prezenta si pentru interesul manifestat fata de obiectivele proiectului „Impreună pentru dezvoltarea dialogului social în Romania”.

Minuta evenimentului de la Racsa

Inainte de eveniment s-a incheiat un protocol de colaborare intre Primaria Racsa si Centrul Regional 6 Nord-Vest.

Evenimentul a debutat cu prezentarea proiectului, coordonatorul regional a făcut  o ampla prezentare a beneficiarului – Confederatia Sindicala Nationala Meridian, partenerulului – Federatia Sindicatelor Agricultorilor ”Fermierul” si a principalelor coordonate ale proiectului  “Impreună pentru dezvoltarea dialogului social in Romania”, cofinantat din Fondul Social European. A fost prezentat scopul pentru care echipa regionala s-a deplasat in comuna Racsa si importanta constientizarii de catre cetateni a problemelor cu care se confrunta dar mai ales necesitatea identificarii solutiilor  impreuna cu partenerii de dialog social.

In dezbaterea si discutiile care au urmat dl. Petricean accentueaza asupra importantei si respectiv, beneficiilor asocierii in sindicate sau asociatii profesionale. Domnul primar, Betea Toma afirma ca in urma cu 15 ani la nivelul localitatii Racsa a fost infiintat un sindicat al crescatorilor de animale, care la momentul actual nu mai are nici un fel de activitate.

Domnul Bogdan Buzescu, reprezentantul partenerului de proiect, Federatia Agricultorilor FERMIERUL recomanda reactivarea sindicatului si expune in acelasi timp beneficiile care rezida din aceasta activitate.

D-l Petricean recomandă ca dupa finalizarea demersurilor de ordin administrativ pentru reactivare, reprezentantul sindicatului crescatorilor de animale din Racsa sa participle la Comisia de dialog social la nivelul Prefecturii Satu Mare pentru a reprezenta fermierii şi lucrătorii din agricultură. Acest segment de lucratori si domeniul agricol este insufficient  reprezentat.

Viceprimarul comunei, Dl. Balaj Toader a spus la nivelul comunei Racsa exista infiintata o asociatie de producatori a carei activitate a fost deasemenea intrerupta.

In continuare dezbaterii, se incearca ca participantii sa identifice problemele cu care se confrunta in ceea ce priveste implementarea politicilor agricole in comunitatea in care locuiesc.

Domnul Balaj Vasile, agricultor, considera ca ar fi oportun sa se infiinteze un centru de depozitare/uscare/prelucrare a semintelor albe de floarea soarelui, intrucat exista foarte multe persoane care cultiva floarea soarelui si intampina dificultati pana la comercializarea produsului finit.

Domnul Betea Vasile, crescator de animale considera ca ar fi oportun sa se infiinteze la Racsa un modul de productie care sa implice colectarea, transportul,  procesarea si distributia laptelui si a produselor lactate.

Domnul Bogdan Buzescu prezinta modele de bune practici din alte comunitati rurale unde s-au incetatenit deja marci inregistrate pentru diferite produse precum vinuri, branzeturi (mozarella).

Dl. Petricean a spus ca stie ca in zona se produce de catre sateni tuica specific zonei,  ceea ce conduce la ideea ca la Racsa ar putea fi infiintata o linie de imbuteliere pentru bauturile alcoolice obtinute din fructe – in special pentru palinca de prune pentru care s-ar putea obtine chiar un brand.

Domnul Ioan Berinde considera ca este nevoie de un organism care sa contribuie la simplificarea procedurilor de atragere a fondurilor de la Uniunea Europeana. Exemplifica cazul sau in care dupa nenumarate incercari de a obtine o finantare europeană pentru o spalatorie auto in localitata Racsa a renuntat la ideea atragerii de fonduri europene si a realizat spalatoria cu eforturi proprii, dar la standarde si costuri mult mai reduse.

 
Power by Portal de Afaceri, Catalog Firme by MediaNet Design