90 de ani de la evenimentele sangeroase de la Lupeni din data de 6 august 1929
 
   Afiliere
   Contact

Ultima ora
 

Conferinta la nivel inalt privind implementarea programului “Cerul Unic European” (Single European Sky - SES) si a extinderii sale la tari terte, s-a desfasurat, luni, 28 noeimbrie 2011, la Varsovia,  in Polonia si a fost organizata in comun de Presedintia Poloneza a Consiliului Uniunii Europene reprezentata de dl. Sawomir Nowak - Ministrul Transportului, Constructiilor si al Economiei Navale; Comisia Europeana, reprezentata de dl. Siim Kallas - Vicepresedintele Comisiei Europene responsabil cu Transporturile si Comitetul Economic si Social European, reprezentat de dl. Jacek Krawczyk, Vicepresedintele CESE.

Confederatia Sindicala Nationala MERIDIAN, prin intermediul reprezentantului sau in CESE dar si al organizatiei sale sectoriale afiliate - Federatia Sindicatelor Aeroportuare din Romania, a avut posibilitatea sa participe la eveniment, sa cunoasca continutul discutiilor si sa interactioneze cu actorii relevanti pentru implementarea acestui proiect european destinat in principal, cresterii performantei economice si medioambientale a aviatiei civile. Din Romania, au mai participat la aceasta conferinta, dl. Bogdan Donciu - R.A. ROMATSA, dna. Anca Apahidean – IATA, dl. Catalin Radu – Directia Generala pentru Aviatie Civila.

Pozitia CSN MERIDIAN fata de programul “ Cerul Unic European”, in general favorabila acestui concept, a fost sustinuta de reprezentantul sau in CESE, cu ocazia intrunirilor celor doua grupuri de studiu organizate in 2011, pentru elaborarea Avizului Comitetului Economic si Social European pe tema SES II. Confederatia, la fel ca si celelealte organizatii sindicale europene, si-a manisfestat ingrijorarea insa, cu privire la impactul pe care ar putea sa-l aiba implementarea SES II asupra locurilor de munca existente in sector.

In evenimentul de la Varsovia, reprezentantul Federatiei Europene a Transportatorilor a subliniat unele aspecte relevante din punct de vedere sindical in raport cu “Cerul Unic European“:

 • Anul acesta, sindicatele din  Europa, au organizat la Geneva o conferinta care a avut ca scop principal, promovarea dialogul social in sectorul aviatiei si implicit in procesul de implementare a SES
 • Dreptul la greva nu este o jucarie la indemana unor oameni isterici ci un instrument deosebit de important pentru apararea drepturilor lucratorilor
 • Abordarea de jos in sus propusa  de Comisia Europeana, presupune implicarea partenerilor sociali
 • Intelegerea particularitatilor nationale este deosebit de importanta
 • Sindicatele sunt impotriva ideii de a reduce NSP (Navigation System Panel) datorita consecintelor sociale nefavoarbile rezultate
 • Blocurilor Functionale de Spatiu Aerian le lipseste o platforma acceptata de dialog social
 • Federatia Europeana a Transportatorilor nu este multumita  cu tintele de performanta propuse
 • Se intrevad deja posibilitati de conflicte sociale in acest sector
 • SESAR incurajeaza inovatia tehnologica dar investitiile in resurse umane nu trebuie sa fie lasate in urma
 • Este ingrijorator faptul ca se pune prea  mare accent pe reducerea costurilor cu resursa umana
 • Factorul uman este decisiv - Rolul programelor de pregatire continua este fundamental pentru adaptarea lucratorilor din sistem la noile tehnologii si aplicatii programate a fi introduse
 • Da pentru mobilitatea voluntara a stafului! Nupentru mobilitatea fortata!
 • Mobilitatea este o chestiune delicata care ar trebui discutata de catre partenerii sociali
 • Conceptual “just culture” nu inseamna imunitate pentru lucratori
 • Consolidarea increderii la nivelul companiilor aeriene
 • Comisia europeana a stabilit un grup care se ocupa de aspectele sociale ale Single European Sky
 • Obiectivul principal al organizatiilor sindicale este mentinerea resurselor umane in sistem
 • Dialogul social este instrumentul principal care ar trebui sa fie implementat la nivel de FAB, nivel sectorial, nivel european
 • Implicarea si sprijinul organizatiilor sindicale poate sa fie un sprijin cheie pentru implementarea cu success a SES

In cadrul conferintei s-au aprofundat dezbaterile din intrunirile anterioare si au fost subliniate realizarile obtinute, aspectele care urmeaza sa fie optimizate in procesul de implementare a SES, de extindere a SES si de cooperare in materie de aviatie cu tari terte si s-a discutat, de asemenea, implementarea pe plan tehnic a SES, programul SESAR (Programul de cercetare privind Managementului Traficului Aerian in Cerul Unic European).

Participantii la Conferinta au discutat diverse subiecte iar la final s-au desprins urmatoarele concluzii:

Referitor la programul de implementare a”Cerului Unic European”

Comunicarea Comisiei catre Consiliu si catre Parlamentului European privind “Implementarea legislatiei pentru Cerului Unic European: durata de realizare” a fost bine primita, si s-a subliniat in mod special faptul ca exista deja un Manager de Retea, exista un cadru legislativ care reglementeaza performanta sistemului, sistemul de taxare pe ruta si sunt indeplinite cerintele Blocurilor Functionale de Spatiu Aerian (FAB).

Statele membre au fost incurajate sa avanseze cu implementarea SES in domeniul lor de competent:

 • sa faca toate ajustarile necesare ale Planurilor de Performanta stabilite la nivel national sau la nivel de bloc functional de spatiu aerian pentru a putea asigura indeplinirea obiectivelor de performanta stabilite pentru intreg cuprinsul Uniunii Europene si pentru a contribui la cresterea eficientei serviciilor de Management de Trafic Aerian (ATM) in Europa;
 • sa organizeze in timp util  blocurile functionale de trafic aerian ca platforme de cooperare intre furnizorii de servicii si Autoritatile Nationale de Supervizare si sa faciliteze implicarea tertelor tari in cadrul de lucru al SES;
 • sa consolideze capacitatea Autoritatilor Nationale de Supervizare care joaca un rol crucial in supravegherea eficienta a implementarii SES la nivel national;
 • sa contribuie la imbunatatirea pe viitor a cooperarii civil-militare si a interoperabilitatii in cadrul retelei ATM a UE

Factorul uman a fost de asemenea discutat pe larg si s-a recunoscut faptul ca programele de educare continua, competentele profesionale si just culture - cultura corectitudinii (raportarea in timp real a problemelor sau eventualelor erori accidentale facute de personal, urmarindu-se imbunatatirii performantelor sistemului si nu penalizarea personalului), sunt elemente cruciale pentru implementarea cu success a SES si pentru dezvoltarea programului SESAR.

Managerul nou numit al retelei ATM a fost invitat sa continue identificarea actiunilor prioritare pentru a contribui la o defragmentare eficienta a spatiului aerian european si la gestionarea resurselor limitate avute la dispozitie , pentru creºtere generala a performanþei retelei ATM a UE.

Extinderea SES si a cooperarii UE cu tari terte in domeniul aviatiei

S-a cazut de acord ca reglementarile SES reprezinta cadrul legal potrivit pentru dezvoltarea viitoare a dimensiunii paneuropene a retelei ATM iar furnizorii de servicii de trafic aerian (ANSP) din tarile care nu sunt membre ale UE au fost incurajati sa participe activ in procesul de extindere a SES.

Expertiza Eurocontrol ca Manager de Retea pentru Uniunea Europeana a fost recunoscuta ca jucand un rol esential in asigurarea prestarii serviciilor la nivel european.

Un alt aspect intens dezbatut a fost acela ca unul dintre obiectivele SES il reprezinta extinderea sa catre tari terte cu perspectiva de a imbunatati siguranta si de a promova interoperabilitatea retelei ATM si in mod deosebit au fost apreciate solicitarile venite din partea acestor tari de a juca un rol mai mare in Zona Europeana Comuna de Aviatie (ECAA) si in initiativele SES. In acest context, s-a subliniat faptul ca Zona Europeana Comuna de Aviatie constituie un cadru de lucru vital si cuprinzator pentru cooperarea pe probleme de aviatie si pentru promovarea SES dincolo de granitele UE. De asemenea, au fost recunoscute:

 • progresele recente facute in extinderea si consolidarea acordurilor ECAA, pentru a asigura un nivel inalt si uniform de siguranta si securitate aviatica;
 • eforturile de consolidare a ATM si de crestere a eficientei infrastructurii;
 • eforturile de a ridica a nivelului de protectie a consumatorilor, a competitiei si a mediului.

S-au discutat recomandarile Comisiei Europene facute in Comunicarea sa catre Parlamentul European cu titlul -“ UE si regiunile sale invecinate: o abordare reinnoita in privinta cooperarii in domeniul transporturilor” si concluziile asociate ale Consiliului UE. De asemenea s-a facut o informare cu privire la rezultatul discutiilor de la Conferinta ministeriala dintre UE si tarile din cadrul Parteneriatului Estic, care a avut loc la Cracovia in data de 24 octombrie 2011 sub auspiciile Presedintiei Poloneze si declaratia comuna privind cooperarea pe probleme de transport intre UE si tarile din cadrul Parteneriatului Estic, in care s-a subliniat importanta unei cooperari mai stranse pe probleme de transport si a asigurarii unor conexiuni mai bune cu regiunile invecinate, ca parti vitale ale Politicii EU privind zonele invecinate care cauta sa adanceascã relatiile dintre UE si vecinii sai cei mai apropiati.

S-a concluzionat ca este necesara dezvoltarea unor programe eficiente de cooperare in scopul de a oferi asistenta, indrumare si suport tehnic tarilor terte pentru a participa la SES si pentru a adera la unul dintre Blocurile Functionale de Spatiu Aerian (FAB).

Comisia Europeana si partile interesate au fost invitate sa identifice noi moduri de a dezvoltara  cooperarea cu state terte si noi posibilitati de a oferi acestor tari, asistenta in construirea unui cadru de lucru legal pentru aplicarea acordurilor ECAA si pentru legalizarea si institutionalizarea SES. Statele care nu sunt membre ale UE, sunt incurajate sa se implice in activitatile operationale ale managerului de retea si in FAB-uri.

Problemele vizand siguranta nu au fost trecute cu vederea, exprimandu-se un sprijin puternic pentru rolul Agentiei Europene pentru Siguranta Aviatiei (EASA) in promovarea unui cadru de lucru unic care sa permitã realizarea inspectiilor menite sa asigure standardizarea retelei ATM si supravegherea siguratei. S-a subliniat importanta cooperarii EASA cu tari terte, in promovarea si optimizarea standardelor de siguranta si a procedurilor dincolo de granitele UE.

Ca exemplu pozitiv in ceea ce priveste dezvoltarea cooperarii cu vecinii sai, Comisia si Presedintia au raportat in cadrul conferintei, progresele inregistrate in discutiile purtate intre UE si Rusia in contextul Summitului Aviatic UE – Rusia din data de 12 octombrie 2011 din St. Petersburg si au subliniat eforturile facute de a dezvolta abordari comune si o cooperare stransa in toate domeniile aviatiei pentru a rezolva problemele in asteptare si pentru a maximiza potentialul economic al pietei aviatice aflata intr-o rapida expansiune EU – Rusia.

Implementarea programului SESAR

Au fost discutate propunerile Comisiei Europene care vor fi cuprinse intr-o viitoare Comunicare catre Consiliu si Parlamentul European cu privire la “mecanismele de administrare si de stimulare pentru implementarea SESAR, pilonul tehnologic al SES si masurile aferente pentru realizarea impelmentarii”.

Modernizarea sistemului European ATM a fost unanim considerata ca un pas necesar pentru a creste siguranta, eficienta privind timpul si costul operatiilor ATM si pentru a reduce impactul negativ al aviatiei asupra mediului.

Participantii au convenit ca SESAR este un program inovator major si ca o implementare realizata in timp util si in mod sincron al tehnologiilor si procedurilor SES este un element esential in modernizarea sistemului european ATM si in cresterea performantei acestuia.

In particular, propunerea Comisiei Europene de a implementa aceasta strategie a fost apreciata ca punand bazele cadrului de lucru pentru stabilirea schemelor de administrare si finantare in vederea implementarii pe criterii de performanta a tehnologiilor si procedurilor SES care vin in intampinarea asteptarilor partilor interesate sa construiasca pornind de la acest cadru de lucru SES.

A fost recunoscut faptul ca schemele de finantare pentru implementare trebuie sa asigure stimulentele necesare pentru investitii si pentru o crestere a performantei retelei europene ATM, pornindu-se de la cadrul de lucru SES deja trasat. In acest scop, este nevoie sa se dezvolte noi scheme de finantare si sa se recunoasca un rol important al institutiilor financiare in sustinerea finantarii implementarii.

Statele Membre, Comisia Europeana si tarile terte -  ar trebui sa coopereze in mod activ pentru adoptarea unei strategii europene in domeniul retelei ATM, in contextul celei de-a 12-a Conferinte ICAO privind Navigatia Aeriana.

Participantii la conferinta au considerat ca implementarea completa a SES va aduce beneficii semnificative cetatenilor europeni, pasagerilor care aleg transportul aerian si industriei.

 
Power by Portal de Afaceri, Catalog Firme by MediaNet Design