90 de ani de la evenimentele sangeroase de la Lupeni din data de 6 august 1929
 
   Afiliere
   Contact

Ultima ora
 

Investeste in oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritara 3 „Cresterea adaptabilitatii fortei de munca si a intreprinderilor”

Domeniul major de interventie 3.3 „Dezvoltarea parteneriatelor si incurajarea initiativelor pentru partenerii sociali si societatea civila”

Titlul proiectului: „Impreuna pentru dezvoltarea dialogului social in Romania”

Contract nr. POSDRU/93/3.3/S/64204


Miercuri, 23 noiembrie 2011, la sala de conferinte a Complexului Parc-Turism S.A. din Craiova, s-a desfasurat Conferinta Regionala de Evaluare Intermediara a Proiectului pentru Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest. La eveniment au participat 44 de participanti, reprezentand factori de decizie la nivel central si local (Consiliul Judetean Dolj, Camera de Comert si Industrie Dolj, Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Olt, reprezentanti ai autoritatilor publice locale din judetele Dolj si Olt, parlamentari), organizatii sindicale si patronale, persoane co-interesate, organizatii non-guvernamentale (Asociatia Pro-Democratia, Asociatia Pensionarilor ”Mihai Viteazul” ), jurnalisti (3TV, Oltenia Tv, Tele U Craiova, Cuvantul Libertatii, Editie Speciala, Oltenasul Online);

Comunicatul de presa < click aici >.

Prezidiul  a fost format din 5 persoane: dna. Adriana Margine – asistent local financiar si baze de date Centrul Regional Sud Vest, dl. Octavian Chelemen – asistent local formare si dialog social Centrul Regional Sud Vest, dl. Ringo Damureanu – coordonator regional Centrul Regional Sud-Vest, dl. Ion Popescu – presedintele CSN Meridian, dl. Valerica Ciurea – presedinte Federatia Agricultorilor Fermierul, filiala Olt

Moderator: Ringo Damureanu, presedinte Sindicatul Administratiei Publice „Forta Legii” si Coordonator Regional in cadrul proiectului.

Au avut interventii:

 • dl. Ion Popescu, presedinte Confederatia Sindicala Nationala „Meridian”

 • dna. Valerica Ciurea, presedinte Federatia Agricultorilor ”Fermierul”, filiala Olt

 • dl. Aurel Stanciu director adjunct Camera Agricola Dolj

La dezbateri au luat cuvantul urmatoarele persoane:

 • dl. Theodor Rosu, presedinte Asociatia Pensionarilor ”Mihai Viteazul”

 • dl. Marcel Radut, vicepresedinte Pro-Democratia

 • dl. Constantin Bazaverde, redactor-sef publicatia ”Ratiunea”


Raportul anual de evaluare intermediara a proiectului pentru Regiunea de Dezvoltare Sud - Vest

I. Prezentarea centrului regional

Centrul Regional nr. 4 SUD-VEST Oltenia este unul din cele 7 centre regionale care contribuie la implementarea proiectul “Impreuna pentru dezvoltarea dialogului social in Romania”. Sediul este in Craiova, strada Toporasi nr. 51, bloc C, scara 2, parter.

Echipa regionala este formata din: dl. Ringo Damureanu - coordonator regional, dl. Octavian Chelemen - asistent formare si dialog social, dna. Adriana Margine - asistent financiar si baze de date si dra. Maria Elena Viezure - asistent local comunicare si evenimente.

In data de 4 mai 2011, s-a desfasurat la Craiova Conferinta de lansare la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia a proiectului  ”Impreuna pentru dezvoltarea dialogului social in Romania”.

Dupa aceasta data, activitatea centrului regional in directia dezvoltarii dialogului social in regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia a capatat substanta, raportandu-se continuu la realitatile economice, sociale si legislative ale Romaniei si ale regiunii de implementare.

Romania nu avea la acea data in vigoare legea privind dialogul social.

Anterior acestei date, dialogul tripartit a fost functional la nivel judetean, prin comisiile de dialog social constituite la nivelul prefecturilor din judetele Dolj, Olt, Gorj, Valea si Mehedinti iar dialogul bipartit s-a regasit la nivel de unitati si institutii publice prin incheierea de acorduri si contracte colective de munca la acest nivel.

Confederatia Sindicala Nationala Meridian impreuna cu partenerul, Federatia Agricultorilor  “Fermierul” au realizat in regiunea noastra, in cadrul proiectului, activitati de promovare a dialogului social institutionalizat cu intentia de a extinde acest concept de consultare la nivel local, cu un accent deosebit pe zonele rurale. Dialogul social real se bazeaza bineinteles pe un cadru de reglementare corect ( nu prea este cazul la noi ) dar mai ales pe parteneriatele realizate cu actorii sociali locali si factorii administrativi cu rol decizional la nivel regional si local.

Ca si areal de implementare a proiectului, componenta predominanta a fost mediul rural, tinand seama de specificul economic si social propriu fiecarei regiuni si localitati.

In primul an de implementare la nivelul regiunii noastre, s-a tinut seama cu preponderenta de faptul ca proiectul si-a propus, pe baza rezultatelor obtinute, sa elaboreze amendamentele necesare la legislatia aferenta dialogului social, mergand chiar catre proiecte legislative novatoare in materie, pentru domeniile si zona noastra de interes.

Parteneriatele incheiate de noi cu actorii sociali reprezentativi contin obiective liber consimtite, asumate cu o atitudine in spiritul legii.

Membrii echipei de implementare a proiectului la nivelul Regiunii de dezvoltare Sud-Vest Oltenia au desfasurat actiuni bazate pe parteneriate incheiate cu administratiile locale din mediul rural si urban.

Temele discutate in cadrul evenimentelor locale, meselor rotunde sau dezbaterilor legislative, precum si rezultatele acestora, sunt evaluate si supuse dezbaterilor in cadrul acestei conferinte regionale de evaluare intermediara, astfel ca pentru noi devine important sa putem realiza impreuna, cu aceasta ocazie, o analiza profunda a acestor rezultate, astfel incat  pe parcursul celui de-al doilea an de implementare, pana la data urmatoarei conferinte regionale de evaluare intermediara, sa identificam noi oportunitati si coordonate in implementarea acestui proiect.

Realitatea economico-sociala din Romania a relevat faptul ca rolul sindicatelor si al asociatiilor in general nu este cunoscut, nu li se acorda suficienta atentie, libertatea de asociere este insuficient exersata, iar rolul acestui proiect este acela de a constientiza populatia, atat cea activa cat si cea pasiva, de importanta unui dialog social real intre actorii sociali actuali.

Centrul regional nr. 4 Sud-Vest Oltenia a desfasurat in primul an de implementare a proiectului un dublu rol: atat de atragere de noi membri, cat si de oferire de consultanta si resurse membrilor comunitatilor locale din regiunea de dezvoltare, pornind ca un centru de informare, care ulterior s-a afirmat drept un centru de promovare a dialogului social in regiunea de dezvoltare in care activeaza.

Am urmarit crearea circumstantelor favorabile ameliorarii dialogului social pe plan local,  in general in mediul rural, unde acestea se manifestau sporadic.

Activitatile proiectului desfasurate la centrul regional au fost structurate pe doua directii majore:

 • informarea, promovarea, diseminarea de informatii referitoare la dialogul social si imbunatatirea conditiilor de munca si viata in Romania, regasindu-se in Activitatea 7 - Subactivitatea 7.3 din proiect, iar in regiunea noastra s-au organizat si desfasurat 17 evenimente locale, care au cuprins in primul an de implementare 4 din cele 5 judete ale regiunii

 • transfer reciproc de experienta, valori si cunostinte pentru intarirea capacitatii fiecarui partener de a actiona pentru imbunatatirea dialogului social si a coeziunii sociale prin organizarea de mese rotunde, dezbateri legislative. In acest sens, potrivit Activitatii 7 - Subactivitatea 7.5 au fost organizate 3 mese rotunde in regiune;

Echipa regionala de implementare s-a preocupat de oferirea de consultanta si sprijin pentru liderii si membrii de sindicat in domeniul dreptului muncii, incluziune sociala, asociere, formare – Subactivitatea 7.1, de activitati de incheiere de parteneriate cu principalii actori sociali locali-Subactivitatea 7.4, sens in care a incheiat 11 parteneriate cu actorii  locali, precum si de promovarea regionala a proiectului-Subactivitatea 7.2.

II. Principalele categorii de activitati implementate in perioada raportata

Creare si functionare centre regionale de resurse (Activitatea 7 din proiect)

Centrul Regional 4 Sud-Vest Oltenia, infiintat prin prezentul proiect, a implementat principalele activitati corespunzatoare centrelor locale si anume:

Organizare seminarii, intalniri, evenimente locale ( subactivitatea 7.3.):

In regiunea Sud-Vest Oltenia au fost organizate 17 evenimente locale din care 6 evenimente in mediul urban si 11 in mediul rural.

Grupul-tinta inregistrat in proiect in primul an de implementare ca urmare a implementarii subactivitatii 7.3 este de 336 de persoane (62 reprezentanti a asociatiilor fermierilor si 274 de reprezentanti ai partenerilor sociali).

Selectarea locatiilor de implementare si a persoanelor din grupul-tinta aferente fiecarui eveniment local a avut la baza necesitatile de informare a personalului partenerilor sociali sau a personalului asociatiilor fermierilor si meseriasilor, dupa caz, precum si cele de promovare a dialogului social ca metoda de rezolvare a problemelor sociale existente la nivel de unitate sau local, necesitati sustinute prin intermediul filialelor locale ale organizatiilor sindicale afiliate la beneficiarul proiectului – Confederatia Sindicala Nationala Meridian sau la partener – Federatia Agricultorilor ”Fermierul”, raportate la partenerii sociali corespunzatori.

Calendar de raportare si locatiile de desfasurare a evenimentelor:

 1. Eveniment Local, 2011.05.20, BUMBESTI-JIU, Jud. Gorj, Grupul Scolar Industrial Bumbesti-Jiu, sala Amfiteatru

 2. Eveniment Local, 2011.06.05, CRAMPOIA, Jud. Olt, Scoala de Arte si Meserii

 3. Eveniment Local, 2011.06.08, CEZIENI, Jud. Olt, Caminul Cultural

 4. Eveniment Local, 2011.06.19, TESLUI, Jud. Olt, Scoala Generala Comanita

 5. Eveniment Local, 2011.06.19, CUNGREA, Jud. Olt, Caminul Cultural

 6. Eveniment Local,  2011.06.19, LELEASCA, Jud. Olt, Consiliul Local

 7. Eveniment Local, 2011.06.22, CELARU, Jud. Dolj, Consiliul Local

 8. Eveniment Local, 2011.06.23, AMARASTII DE JOS, Jud. Dolj, Consiliul Local

 9. Eveniment Local, 2011.07.06, POIANA MARE, Jud. Dolj, Consiliul Local

 10. Eveniment Local,  2011.07.27, STEJARI, Jud. Gorj, Consiliul Local

 11. Eveniment Local, 2011.08.05,  DANCIULESTI, Jud. Gorj, Consiliul Local

 12. Eveniment Local, 2011.09.14, TALPAS, Jud. Dolj, Consiliul Local

 13. Eveniment Local, 2011.09.16, BECHET, Jud. Dolj, Unitatea Medico-Sociala

 14. Eveniment Local, 2011.10.06, DROBETA TURNU-SEVERIN, Jud. Mehedinti, Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor

 15. Eveniment Local, 2011.10.13, PIATRA-OLT, Jud. Olt, S.C Prestari Servicii

 16. Eveniment Local, 2011.10.26, BAILESTI, Jud. Dolj, Consiliul Local

 17. Eveniment Local, 2011.11.03, TARGU-JIU, Jud. Gorj, Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor

Indicatori realizati:              

 • Asigurarea transparentei scopului, obiectivelor, activitatilor si rezultatelor asteptate ale proiectului;

 • Realizarea vizibilitatii proiectului si a sursei de finantare a acestuia;

 • Informarea publicului si a membrilor grupului tinta cu privire la avantajele activitatilor derulate prin proiect;

 • Constientizarea publicului tinta (pe structura administrativa si privata) despre importanta dialogului social;

 • Promovarea conceptului de dezvoltare durabila in regiune;

 • Participarea la dezbateri publice si facilitarea accesului la informatii publice;

 • Atragerea publicului tinta in dezbateri referitoare la rolul si importanta dialogului social;

 • Crearea unui microclimat de dialog social si implicarea publicului tinta intr-un exercitiu practic in care sa aplice dialogul social;

 • Promovarea centrului regional al proiectului ca si centru de asistenta in domeniul dialogului social.

Rezultate:

 • Lansarea si promovarea conceptului de dialog social (ȋn cele doua acceptiuni ale sale: dialogul social promovat de proiect si dialogul social institutionalizat) la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia;

 • Identificarea problemelor care preocupa comunitatile locale si a nevoilor de noi cai de comunicare tripartite si de dezvoltare a dialogului social;

 • 336 de persoane provenind din regiunea Sud-Vest Oltenia informate cu privire la modalitatile concrete de implicare si sustinere a mecanismelor consultative privind dialogul social ca instrument cheie in contextul actual;

 • 336 de persoane (131 de femei si 205 barbati) provenind din Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia, din judetele Dolj, Gorj, Olt si Mehedinti, inregistrate in grupul tinta al proiectului

Incheiere de parteneriate cu actorii sociali locali ( subactivitatea 7.4.)

In vederea colaborarii pentru realizarea obiectivului general al proiectului “Impreuna pentru dezvoltarea dialogului social in Romania“, la Centrul Regional nr.4 Sud-Vest s-au incheiat 10 Protocoale de colaborare cu urmatorii parteneri sociali:

 1. Primaria Cezieni, Jud. Olt

 2. Primaria Celaru, Jud. Dolj

 3. Primaria Amarastii de Jos, Jud. Dolj

 4. Primaria Poiana Mare, Jud. Dolj

 5. Primaria Stejari, Jud. Gorj

 6. Primaria Danciulesti, Jud. Gorj

 7. Primaria Dobrosloveni, Jud. Olt

 8. Primaria Caracal, Jud. Olt

 9. Primaria Talpas, Jud. Dolj

 10. Primaria Piatra-Olt, Jud. Olt

Organizare de mese rotunde/dezbateri legislatie si propuneri legislative (subactivitatea 7.5.)

Centrul regional nr. 4 Sud-Vest Oltenia a organizat 3 mese rotunde – dezbateri legislatie, toate in mediul urban.

Grupul-tinta inregistrat in proiect ca urmare a implementarii subactivitatii 7.5. in primul an: 45 persoane, reprezentanti ai partenerilor sociali.

Calendar de raportare si locatiile de desfasurare:

 1. Dezbatere legislatie, 2011.08.29, CARACAL, Jud. Olt, Primaria municipiului Caracal –Directia Taxe si Impozite

 2. Dezbatere legislatie, 2011.10.13, PIATRA-OLT, Jud. Olt, Primaria orasului Piatra-Olt

 3. Dezbatere legislatie, 2011.10.26, BAILESTI, Jud. Dolj, Consiliul Local al Municipiului Bailesti

Indicatori realizati:

 • Asigurarea transparentei scopului, obiectivelor, activitatilor si rezultatelor asteptate ale proiectului;

 • Realizarea vizibilitatii proiectului si a sursei de finantare a acestuia;

 • Informarea publicului si a membrilor grupului tinta cu privire la avantajele activitatilor derulate prin proiect;

 • Cresterea gradului de interpretare si aplicare a legislatiei;

 • Constientizarea publicului tinta (pe structura administrativa si privata) cu privire la importanta Legii Dialogului social ȋn contextul socio-economic actual;

 • Constientizarea publicului tinta (pe structura administrativa si privata) cu privire la pericolul cu consecinte penale asupra lucratorilor si angajatilor care muncesc la negru;

 • Promovarea conceptului si a pricipiilor dezvoltarii durabile in regiune;

 • Participarea la dezbateri publice si facilitarea accesului la informatii publice;

 • Atragerea publicului tinta in dezbateri referitoare la posibilitatea adoptarii de acte legislative prin initiativa cetateneasca;

 • Atragerea publicului tinta in dezbateri referitoare la posibilitatea adoptarii de acte legislative prin intermediul proiectului;

 • Crearea unui microclimat de dialog social si implicarea publicului tinta intr-un exercitiu practic in care sa aplice dialogul social;

 • Prelucrarea legislatiei referitoare la persoanele fizice autoritate/persoane juridice pentru grupul tinta din mediul rural;

 • Promovarea centrului regional al proiectului ca si centru de asistenta in domeniul legislatiei muncii, a Conventiilor si Tratatelor la care Romania este parte.

Rezultate:

 • Lansarea si promovarea conceptului de dialog social la nivelul a 3 comunitati urbane din Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia;

 • Identificarea problemelor care preocupa comunitatile locale si a nevoilor de noi cai de comunicare tripartite si de dezvoltare a dialogului social;

 • 45 de persoane provenind din Regiunea Sud – Vest Oltenia, informate cu privire la modalitatile concrete de implicare si sustinere a mecanismelor consultative privind dialogul social ca instrument cheie in contextul actual;

 • 45 de persoane (27 de femei si 18 barbati) provenind din Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia, din judetele Dolj si Olt, inregistrate in grupul tinta al proiectului;

 • Prefigurarea unor strategii noi de abordare in domeniile de referinta;

 • Prezentarea dialogului social ca alternativa viabila de promovare a mediul social;

 • Institutionalizarea dialogului social.

III. Concluzii si rezultate

In primul an de implementare a proiectului „Impreuna pentru dezvoltarea dialogului social in Romania” la nivelul regiunii de dezvoltare Sud-Vest Oltenia, Centrul Regional nr. 4 a organizat 20 de evenimente locale/ mese rotunde (11 in mediul rural si 9 in mediul urban).

Pentru evenimentele locale sau mesele rotunde – dezbateri legislatie organizate, locatiile de implementare si participantii au fost stabilite pornind de la necesitatile de informare a personalului partenerilor sociali sau a personalului asociatiilor fermierilor si meseriasilor, dupa caz, precum si de promovare a dialogului social, sustinute de filialele locale ale organizatiilor sindicale afiliate la beneficiarul proiectului sau partenerului, raportate la partenerii sociali.

In cadrul acestor evenimente au fost inregistrate in grupul tinta al proiectului 381 de persoane, din care 158 de femei si 223 de barbati (62 de fermieri sau meseriasi si 319  persoane apartinand partenerilor sociali).

La nivelul Regiunii de dezvoltare Sud – Vest Oltenia au fost incheiate 10 protocoale de parteneriat cu autoritatile / institutiile publice locale.

 
Power by Portal de Afaceri, Catalog Firme by MediaNet Design