90 de ani de la evenimentele sangeroase de la Lupeni din data de 6 august 1929
 
   Afiliere
   Contact

Ultima ora
 

Miercuri, 28 martie 2012, la Bruxelles, in cadrul sesiunii plenare a Comitetului Economic si Social European, s-a dezbatut si adoptat cu 168 voturi pentru, un vot contra si 3 abtineri, avizul CESE pe tema propunerii de regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind instituirea programului cadru “Europa Creativa” pentru exercitiul financiar al UE 2014 -2020.

Raportorul general pentru acest aviz a fost reprezentantul CSN MERIDIAN in CESE. Pe parcursul lucrarilor, raportorul a fost asistat de un coraportor, dl Zbigniew Kotowski din Polonia si de trei experti:

  • Dl. Daniel Retureau, CGT FRANCE - Confederatia Lucratorilor din Franta (expert pt raportor)

  • Dl. Vincent Delvaux, din Belgia ( expertul pt. coraportor )

  • Dl. Jean – Marc Leclerc, Director Executiv European Music Office – EMO  (expert pt. grupul angajatorilor)

Procedura raportorului general este o procedura extraordinara iar de data aceasta a fost justificata de dorinta Parlamentului European de a avea avizul Comitetului inainte de inceperea dezbaterilor pe tema propunerii de regulament in comisiile de specialitate ale parlamentului. Avizul va fi publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene iar Comisia Europeana ar putea sa tina cont sau nu de recomandarile formulate. In fapt insa, in majoritatea cazurilor, Comisia tine cont de propunerile din avizele elaborate de Comitetul Economic si Social European.  

Programul “Europa Creativa” reprezinta un pachet financiar al Uniunii Europene de aproximativ 1.8 miliarde de euro destinat promovarii si sprijinirii sectoarelor culturale si creative, digitalizarii patrimoniului cultural si completarii instrumentelor pentru relatii externe (in special in ceea ce priveste cooperarea interinstitutionala).

In sensul propunerii de regulament, „sectoare culturale si creative”, inseamna toate sectoarele ale caror activitati sunt bazate pe valori culturale si/sau expresii artistice si creative, indiferent daca aceste activitati sunt orientate sau nu catre piata si indiferent de tipul de structura care le realizeaza. Activitatile respective includ crearea, producerea, difuzarea si conservarea bunurilor si serviciilor care constituie expresii culturale, artistice sau creative, precum si functiile conexe, cum ar fi educatia, gestionarea sau reglementarea. Sectoarele culturale si creative includ in special arhitectura, arhivele si bibliotecile, artizanatul artistic, audiovizualul (inclusiv filmele, televiziunea, jocurile video si multimedia), patrimoniul cultural, designul, festivalurile, muzica, arta spectacolului, editarea, radioul si artele vizuale.

Obiectivele generale ale programului cat si obiectivele specifice, sunt descries in art. 4 si art. 5 ale Propunerii de Regulament.

Programul „Europa Creativa ” ar putea sa creeze, incepand cu anul 2014, oportunitati de finantare pentru sectoare de activitate in care Confederatia Sindicala Nationala MERIDIAN are organizatii sindicale afiliate,( in principal pentru sectorul audiovizual si cooperativele mestesugaresti dar in mod indirect si pentru alte activitati), motiv pentru care consideram ca este important ca organizatiile sindicale sectoriale vizate sa fie informate si eventual pregatite sa faca propuneri de proiecte pentru institutiile unde au membri si care pot aplica pentru acest tip de finantare.


Propunerea Comisiei Europene  

Propunerea Comisiei instituie programul „Europa creativa”, menit sa sprijine sectoarele culturale si creative europene in perioada 1.1.2014-31.12.2020, in contextul viitorului cadru financiar multianual pentru perioada 2014-2020 si ca un element esential al acestuia.

Regulamentul propus reuneste programele actuale Cultura, MEDIA si MEDIA Mundus si creeaza un mecanism financiar complet nou in scopul facilitarii accesului la finantare pentru intreprinderile mici si mijlocii (IMM-uri) si organizatiile din sectoarele culturale si creative.

Aceasta abordare recunoaste contributia importanta a acestor sectoare in domeniul ocuparii fortei de munca si al cresterii economice, care constituia 4,5% din PIB-ul total al Europei din 2008 si reprezenta aproximativ 3,8% din forta de munca. De asemenea, ele au repercusiuni in alte sectoare ale economiei, precum turismul sau tehnologiile informatiei si comunicatiilor (TIC) al caror continut il alimenteaza.

Modul de concepere a acestui program recunoaste complexitatea si caracterul eterogen al sectoarelor culturale si creative, care cuprinde organizatii cu finantare publica, organizatii non-profit, precum si intreprinderi cu caracter comercial. Pe langa aceasta, diferitele subsectoare ale acestora au lanturi de valori foarte variate. Este motivul pentru care a fost conceput sub forma unui program-cadru, alcatuit din trei componente:

  • o componenta trans-sectoriala adresata tuturor sectoarelor culturale si creative;

  • o componenta Cultura adresata sectoarelor culturale si creative;

  • o componenta MEDIA adresata sectorului audiovizualului.

Bugetul general pentru actiuni (2014-2020) se ridica la 1,801 miliarde EUR.

Alocarea bugetara orientativa va fi de 15% pentru componenta trans-sectoriala, de 30% pentru componenta Cultura si de 55% pentru componenta MEDIA.

Un program axat pe „Europa creativa va contribui la realizarea obiectivelor strategiei Europa 2020 si a catorva dintre initiativele sale emblematice prin formularea unui raspuns la provocarile cu care se confrunta sectoarele culturale si creative in ceea ce priveste fragmentarea, globalizarea si digitalizarea, lipsa de date si absenta unor investitii private. Programul va incerca sa consolideze competitivitatea, punand accentul pe masurile de consolidare a capacitatilor si pe sprijinirea circulatiei transnationale a productiilor culturale.


Sinteza avizului

CESE recunoaste importanta dimensiunii economice a industriilor creative si contributia acestora la noua crestere din Uniune, sustine propunerea de a creste bugetul alocat acestui program si pledeaza cu insistenta in favoarea mentinerii bugetului total alocat de 1,8 miliarde de euro.

CESE considera ca fuzionarea programelor Cultura si MEDIA este acceptabila cu conditia descrierii clare a componentelor propuse si a garantarii statutului acestora.

Comitetul simte nevoia unor indicatii clare cu privire la modul in care Comisia intentioneaza sa implice reprezentantii partilor interesate relevante in procedurile de selectie a proiectelor. Accesul la finantare trebuie facilitat tuturor organizatiilor de drept privat, organizatiile din economia sociala, precum si alte organizatii relevante ale societatii civile trebuind sa fie de asemenea incluse.

CESE atrage atentia Comisiei cu privire la procedura comitetelor propusa, intrucat aceasta ar putea sa nu garanteze un control suficient din partea statelor membre in procesul de implementare al programului. Comitetul considera ca aceasta procedura trebuie sa fie modificata pentru a se da expertilor din statele membre posibilitatea de a discuta in mod regulat cu privire la proiectele selectate.

CESE considera ca este nevoie de o abordare mai flexibila cu privire la propunerea Comisiei de a fuziona in cadrul birourilor „Europa creativa”, punctele de contact cultural cu birourile MEDIA, prin luarea in considerare a realitatilor regionale specifice din statele membre.

CESE subliniaza importanta mentinerii proximitatii geografice fata de operatorii din teritoriu si a unei expertize separate pentru componenta Cultura, respectiv componenta MEDIA, date fiind diferentele semnificative intre realitatile si modurile de realizare a activitatilor in cadrul acestora.

CESE subliniaza importanta aplicarii efective a drepturilor de proprietate intelectuala pentru viitoarele investitii in producerea de continut, a remunerarii creatorilor si a cresterii oportunitatilor de angajare, in beneficiul tuturor celor care lucreaza in industriile creative.

CESE subliniaza ca selectarea si implementarea proiectelor finantate prin intermediul acestui program trebuie sa se faca cu respectarea deplina a principiilor si valorilor UE privind democratia, drepturile omului si ale lucratorilor si responsabilitatea sociala.


Informatii utile in legatura cu avizul

In aviz si in propunerea de regulament se face referinta la cel putin doua instrumente administrative existente la nivelul statelor membre pentru implementarea proiectelor CULTURA, MEDIA si MEDIA MUNDUS pt exercitiul financiar 2007 - 2013: Punctele de Contact Cultural si Birourile Media

Cu privire la Punctele de Contact Cultural ROMANIA < click aici >  

Cu privire la MEDIA DESK ROMANIA (Birourile MEDIA) < click aici >

In exercitiul financiar 2014 - 2020, Comisia propune sa se fuzioneze cele doua entitati. In aviz, CESE a exprimat rezerve cu privire la acest lucru si a facut unele recomandari.

La nivel European exista o agentie specializata pentru coordonarea si administrarea intregului program: Agentia Executiva pentru Educatie, Audiovizual si  Cultura (foarte importanta pentru a intelege logica care ca ghida managementul programului ). Informatii cu privire la aceasta agentie < click aici >

 
Power by Portal de Afaceri, Catalog Firme by MediaNet Design