90 de ani de la evenimentele sangeroase de la Lupeni din data de 6 august 1929
 
   Afiliere
   Contact

Ultima ora
 

Centrul Regional Nord-Vest pentru implementarea Proiectului “Impreuna pentru dezvoltarea dialogului social in Romania”, a organizat miercuri, 4 iulie 2012, in Sala de sedinte a sediului Societatii Nationale de Transport Feroviar din Muncipiul Oradea, conferinta judeteana cu tema: “Eficientizarea transportului pe calea ferata”.

La eveniment au participat 45 persoane, in cea mai mare parte reprezentanti ai organizatiilor sindicale active in domeniul transporturilor feroviare.  Dezbaterile au fost coordonate de dl.Stefan Petricean – Coordonator regional (regiunea Nord-Vest) si dl. Felician Doble, reprezentant sindical - Sindicatul “Libertatea” Complex Oradea


Rezumatul conferintei

Lucrarile conferintei au fost deschise de Coordonatorul regional Nord-Vest, Stefan Petricean, care a adresat un cuvant de bun venit participantilor, a multumit pentru sprijinul acordat de sindicatul de la CFR in organizarea evenimentului si a trecut in revista tematica cuprinsa in agenda conferintei, punctand necesitatea promovarii dialogului ca factor de dezvoltare a increderii intre partenerii sociali si totodata ca principal mijloc de consultare reciproca in luarea deciziilor atat la nivel de intreprindere cat si la nivel de institutii publice. Prin dialog real, bazat pe transparenta in luarea deciziilor se poate ajunge la imbunatatirea aspectelor economice si sociale, se pot gasi cele mai eficiente solutii la problemele specifice dintr-un domeniu de activitate. Mecanismele de dialog social pot fi folosite pentru promovarea si implementarea conceptul de dezvoltare durabila la nivelul societatii de transport pe calea ferata si pot contribui la stabilirea mijloacelor si metodelor de eficientizare a acestei activitati economice. Pentru aplicarea unor masuri durabile de eficientizare trebuie ca intre conducerea administrativa si angajati sau reprezentantii acestora, sa existe comunicare, transparenta si dialog bazat pe incredere, care sa duca la identificarea si aplicarea unor solutii eficiente si acceptate de toate partile implicate in procesul de reorganizare.  Plecand de la aceste concepte, se doreste ca in cadrul conferintei sa se menifeste un mecanism de dialog, bazat pe dezbaterea si analiza situatiei de la societatea de transport pe calea ferata, precum si manifestarea perceptiei angajatilor privind viabilitatea masurilor de reorganizare ce trebuiesc aplicate.

Dl. Felician Doble, reprezentant sindical al CFR Oradea, in cuvantul sau de deschidere a salutat prezenta participantilor la aceasta conferinta de dialog social si a multumit echipei regionale de proiect pentru organizare si pentru alegerea unei tematici de larg interes pentru cei care lucreaza in domeniul transporturilor pe calea ferata. A mentionat de asemena prezenta d-lui Boiciuc care a lucrat mai multi ani la nivelul federatiei sindicale din CFR si poate sa prezinte informatii importante si de actualitate cu referire la situatia sistemului de transport feroviar precum si strategia guvernului pentru acest domeniu de activitate. 

In continuare, dl Petricean a facut o ampla prezentare aproiectului "Impreuna pentru Dezvoltarea Dialogului Social in Romania" pe care Confederatia Sindicala Nationala Meridian il implementeaza in parteneriat cu Federatia Agricultorilor Fermierul, perioada de implementare, scopul, obiectivele generale si specifice ale acestuia. Apoi a facut o scurta prezentare a beneficiarului – Confederatia Sindicala Nationala Meridian si a partenerulului – Federatia Sindicatelor Agricultorilor ”Fermierul”. A facut un scurt istoric al activitatilor desfasurate in proiect pana in prezent, rezultatele obtinute  si a accentuat necesitatea dezvoltarii dialogului social atat in mediul urban, cat si in mediul rural si a scos in evidenta rolul dialogului social institutional atat la nivel central cat si la nivel local. In acest  scop se vor dezvolta prin proiect parteneriate de colaborare cu institutiile publice, patronatele, ONG-urile si organizatiile sindicatele reprezentative pentru dialogul social la nivel de judete si regiuni de dezvoltare. Proiectul se implementeaza la nivel national si are o abordare  interregionala. A prezentat echipa regionala de proiect si a informat participantii despre infiintarea prin proiect a Centrului de dialog social cu sediul in Baia Mare, Str. George Cosbuc nr. 20, in care echipa de proiect acorda consultanta si asistenta in domeniul dialogului social si al dreptului muncii.

A informat participantii ca in Romania dialogul social a fost blocat, CES-ul nu a functionat, iar Guvernul a promovat legi prin asumare, ignorand partenerii de dialog social. Pentru acest fapt Uniunea Europeana a transmis  procedura de incalcare a obligatiilor comunitare ( infringement ), ca masura imperativa de atentionare a guvernului roman.  

Dl. Boiciuc Gheorghe, face o scurta prezentare a Companiei Nationale de Cai Ferate CFR S.A., care administreaza o retea feroviara de peste 10.000 km de cale ferata cu o lungime desfasurata de peste 20.000 km, iar activitatea companiei este organizata intr-o structura centrala cu directii de specialitate si 8 sucursale regionale de cale ferata organizate pe criterii teritoriale. In ultimii ani numarul de personal a avut o evolutie descendenta, de la 47.000 de angajati in anul 2000 la 25.000 de angajati in anul 2010. Pana in prezent, compania a externalizat o serie de activitati prin infiintarea unui numar de 22 de filiale cu statut de societati comerciale pe actiuni. Evolutia volumului de transport a fost la fel in scadere continua de la aproximativ 16.000 milioane tone-km in anul 2000, la aproximativ 12.000 milioane tone-km in 2010, ceea ce reflecta scaderea continua a activitatii la aceasta companie. Cheltuielile cu personalul sunt estimate ca fiind mari, iar raportul dintre cheltuielile cu personalul si venituri este de aproximativ 60%. Daca cheltuielile cu personalul erau in anul 2000 aproximativ 45%, s-a ajuns ca in 2010 aceste cheltuieli sa reprezinte peste 60%.

Dl. Doble intervine si spune ca starea tehnica a infrastructurii feroviare este si ea in degradare continua, iar in prezent sunt multe linii curente si directe scadente la reparatii capitale. Restante importante se inregistreaza si la lucrarile de reparatii ale lucrarilor de arta si terasamente, pe reteaua feroviara existand la ora actuala foarte multe poduri si podete cu durata de viata expirata, iar si mai multe sunt scadente la reparatiile capitale. O situatie similara se inregistreaza si la instalatiile de siguranta circulatiei, de semnalizare, centralizare si bloc de linie automat. Acumularea an de an a scadentelor la reparatiile capitale ale liniilor, lucrarilor de arta si instalatiilor de conducerea si siguranta circulatiei au condus la necesitatea introducerii a foarte multe restrictii de viteza a trenurilor.

Dl. Petricean intreaba daca sunt prefigurate solutii pentru reparatiile mentionate de catre cei doi vorbitori.

Dl. Boiciuc raspunde ca fondurile europene nerambursabile sunt o solutie demna de luat in seama si arata ca s-au pregatit proiecte de investitii pentru care s-au depus la Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii documentatiile necesare.

Dl. Hora Ioan, impegat la CFR Oradea, intreaba daca sunt cuprinse in strategia domeniului feroviar masuri de redresare a acestei activitati, daca Guvernul are intentii reale de a sprijini eficientizarea activitatii de transport feroviar, sau acest sistem de transport va fi lasat in continuare sa decada cu fiecare an ce trece.

Dl. Doble raspunde ca in strategie se prevede ca, masurile de redresare economica necesare, ar trebui sa porneasca de la identificarea si eliminarea zonelor si activitatilor generatoare de pierderi, care nu mai au perspective de a fi revitalizate din punct de vedere economic, concomitent cu crearea unui cadru legislativ propice atragerii investitiilor cu capital privat in scopul reeficientizarii activitatii. Se impune adoptarea de urgenta a unor masuri care vor conduce la optimizarea activitatilor si la eficientizare economica. Aceasta implica solutii ce vizeaza eliminarea activitatilor nerentabile, inclusiv prin reducerea numarului de personal, ceea ce va afecta angajatii prin pierderea unor locuri de munca.

Dl. Petricean solicita d-lui Flaut Copos Constantin, asistent local comunicare si evenimente, sa prezinte din baza de date pregatita pentru aceasta conferinta, care sunt masurile de restructurare si reorganizare cuprinse in strategia ministerului trasporturilor pentru domeniul feroviar.

Dl. Flaut Copos prezinta din strategie urmatoarele masuri de restructurare si reorganizare:

 • reanalizarea si redimensionarea activitatilor si structurilor organizatorice existente;

 • reducerea structurilor centrale ale companiei si ale sucursalelor regionale cu 25%;

 • preluarea de la filialele cu statut de societati comerciale a activitatilor care s-au dovedit a fi nerentabile a se derula externalizat si asigurarea de structuri organizatorice cu un numar redus de posturi de conducere, care sa asigure desfasurarea corespunzatoare si eficienta a activitatilor preluate in cadrul companiei;

 • continuarea procesului de licitare si inchiriere a liniilor apartinand infrastructurii feroviare neinteroperabile;

 • promovarea unei Hotarari de Guvern prin care sa fie incluse in categoria infrastructuriineinteroperabile un numar de 9 sectii de circulatie, care prin inchiriere, vor conduce la economii anuale importante;

 • inchiderea sectiilor de circulatie neinteroperabile si disponibilizarea personalului aferent in cazul sectiilor care nu vor putea fi inchiriate;

 • reducerea cheltuielilor companiei ca urmare a aplicarii de masuri de restructurare la filielele companiei la care CNCF”CFR”-SA este actionar unic;

 • reducerea cheltuielilor cu lucrari si servicii in ramurile Linii si Instalatii;

 • valorificarea prin vanzare a unor terenuri proprietate privata a companiei.

Efectele masurilor prezentate in strategie se estimeaza a fi urmatoarele:

 • reducerea structurilor centrale ale companiei si ale unitatilor exterioare subordonate directiilor de specialitate si disponibilizarea personalului aferent;

 • reducerea structurilor centrale ale sucursalelor regionale si disponibilizarea personalului aferent;

 • reducerea structurilor exterioare ale sucursalelor regionale si disponibilizarea personalului aferent;

 • redimensionarea activitatilor si structurilor organizatorice la nivelul subunitatilor de baza din ramura linii si disponibilizarea personalului aferent;

 • redimensionarea activitatilor si structurilor organizatorice la nivelul subunitatilor de baza din ramura trafic si redistribuirea personalului aferent;

 • redimensionarea activitatilor si structurilor organizatorice la nivelul subunitatilor de baza din ramura instalatii si reducerea numarului de posturi;

 • inchirierea sectiilor de circulatie apartinand infrastructurii feroviare neinteroperabile;

 • inchirierea unor sectii de circulatie apartinand infrastructurii feroviare neinteroperabile;

 • reducerea cheltuielilor cu lucrari si servicii in ramura linii;

 • reducerea cheltuielilor cu lucrari si servicii in ramura instalatii;

 • valorificarea prin vanzare a unor terenuri proprietate privata a companiei;

 • reducerea cheltuielilor administrative (carburanti, exploatarea parcului auto, comunicatii telefonice, etc.);

 • economii la bugetul companiei, ca urmare a diminuarii cheltuielilor cu filialele;

Concluziile desprinse din strategie prevad ca aplicarea masurilor propuse prin prezentul program va conduce la:

 • reducerea numarului de personal muncitor, personal de specialitate si administrative;

 • atragerea de capital privat pentru intretinerea si exploatarea unui numar mare de sectii de circulatie apartinand infrastructurii feroviare neinteroperabile;

Dl. Petricean a aratat ca prin efectele lor, masurile propuse conduc la diminuarea cheltuielilor Companiei CFR S.A., dar este nevoie si de actualizarea cadrului legislativ, pentru a se putea asigura echilibrul economico-financiar a companiei si a avea sumele necesare pentru intretinere, reparare si exploatare a infrastructurii feroviare, in scopul mentinerii acesteia in parametrii de siguranta a traficului si de a se putea asigura regularitatea circulatiei trenurilor.

D-na Teres Luminita afirma ca Guvernul trebuie sa sprijine activitatea CFR, aceasta poate fi facuta eficienta daca exista vointa si interes national. In orice tara europeana activitatea de transport feroviar este si o activitate strategica, care nu trebuie sa fie neglijata, uneori chiar voit pentru alte interese.

Dl. Jurcan Dorel, intervine si spune ca strategia ministerului cuprinde foarte multe disponibilizari de personal fara sa precizeze care va fi soarta acestor oameni care raman fara loc de munca. Ce masuri de protectie sociala reala acompaniaza programul de restructurare aplicat de Guvern, pentru ca nu sunt locuri de munca care sa preia forta de munca disponibilizata de la calea ferata.

D-na Stoica Angela, intreaba cum au acceptat sindicatele aceste masuri de disponibilizare fara o protectie sociala pentru cei ramasi fara loc de munca. Parca ar fi o complicitate intre sindicatele din domeniu si cei care dispun disponibilizarile de personal. Criteriile de disponibilizare nu sunt corecte in multe cazuri netinand seama de situatia sociala a angajatilor si a prezentat exemplul unei colege vaduve cu trei copii care a fost disponibilizata, iar familia a ramas fara niciun castig. Cum o sa-si creasca acea femeie copiii daca a fost data afara fara sa i se ofere un alt loc de munca si este si la o varsta la care angajatorii evita astfel de persoane.

D-na Ardelean Dorina, impiegat la Alesd scoate in evidenta drepturile avute de catre angajatii de la CFR, dar care s-au pierdut an de an prin negocierile dintre sindicate si conducerea CFR.

Dl. Doble, recunoaste ca s-au pierdut multe din drepturile negociate prin contractele colective de munca si mentioneaza ca se doreste sa se faca amendamente la Legea 283/2011 prin care s-a impus impozitarea permiselor si calatoriilor pe calea ferata, amendamente la Legea pensiilor deoarece cei care lucreaza in siguranta circulatiei ar trebui sa poata sa se pensioneze mai devreme. Cu referire la taxa de drum care se regaseste in motorina de la locomotive ar trebui eliminata si sa reduca acciza pentru carburantii utilizati la transportul pe calea ferata. Experimentul facut in 1998 prin divizarea CFR-ului in mai multe societati nu a reusit fiindca activitatea a mers din ce in ce mai rau, iar daca  nu va merge, spunea ministrul de atunci, activitatile de la CFR se vor reuni la fel cum au fost inainte. Acum nu se mai doreste reunificarea CFR-ului datorita unor motive si interese ce nu tin de bunul mers al activitatii de transport pe calea ferata. Ar trebui ca sindicatele sa se impuna pentru reunificarea societatilor din CFR ca sa fie un holding cu o singura conducere, asa cum s-a facut in Franta, Germania si alte tari unde divizarea nu a dat rezultate.

Dl. Pascut Ioan, impegat la Alesd, spune ca reprezentarea sindicala nu este corespunzatoare, nu exista un dialog real si nici nu ai cu cine sa discuti, pentru ca la firmele private de transport pe calea ferata nu exista organizatii sindicale.

D-na Ardelean Dorina spune ca sindicatele nu actioneaza unitar si eficient pentru recuperarea si plata datoriilor salariale ale societatilor din CFR catre salariati. S-au castigat in instanta procesele cu administratia CFR, dar in loc sa angajeze un executor judecatoresc, sindicatele  actioneaza fiecare dupa cum crede, fara rezultate multumitoare pentru angajati. S-au pierdut permisele gratuite avute de fiecare angajat inca de pe vremea regelui. Nu se mai poate vorbi de dialog social, pentru ca liderii de sindicat nu mai reprezinta cu adevarat angajatii si nu au loc informari si consultari ale salariatilor din CFR.

Dl. Tripon Marcel spune ca sindicatele sunt divizate si afiliate fara a tine cont de unitatea de actiune si de forta sindicala necesara uneori pentru obtinerea sau mentinerea unor drepturi. Da ca exemplu situatia membrilor de sindicat de la impegati care sunt membri la sindicatul mecanicilor de locomotiva si exemplele ar putea continua. Unele sindicate au reusit sa determine conducerile administrative ale societatilor din CFR sa plateasca drepturile salariale castigate la instantele judecatoresti, iar alte sindicate nu au reusit. Sindicatele din zona Cluj au obtinut demult plata drepturilor, pe cand la Oradea, acest lucru nu s-a intamplat nici pana acum. Comunicarea si informarile care vin de la liderii de sindicat pentru membrii de sindicat, este foarte deficitara sau in unele cazuri aceasta nici nu exista.

Dl. Doble a intervenit spunand ca decalajele sunt din cauza instantelor care au stabilit termene diferite pentru procese, acestea se desfasoara in fiecare judet. Apoi s-a stabilit ca cei care au iesit din sistem prin disponibilizare, sa primeasca banii datorati de societate iar cei care au ramas cu loc de munca, sa primeasca banii esalonat, pentru ca societatile nu au lichiditati suficiente ca sa faca platile. La CFR Marfa de exemplu s-au esalonat platile pe trei ani.

Tot in cadrul acestei interventii s-a mentionat despre stadiul actual privind redobindirea in instanta, de catre salariati, a drepturilor financiare, a modului in care acestea sunt puse in aplicare de catre managementul societatii. Referitor la legea 283 in anul 2012 se acorda reduceri de tarife sau, dupa caz, gratuitati, numai in limita a 3 calatorii dus-intors sau 6 calatorii simple, la facilitatile de transport pentru personalul nostru. Acestea sunt prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane, republicata, cu modificarile ulterioare.

Din acest motiv este important sa existe o strategie clara care sa fie respectata de toate partile, sa fie bine fundamentata, iar sindicatul sa o asume doar dupa ce s-a consultat cu salariatii, membrii de sindicat si cu alti specialisti implicati in sistemul feroviar.

S-au analizat in cadrul conferintei care sunt modalitatile cele mai eficiente si mai facile de comunicare, informare si consultare a membrilor de sindicat de la CFR. S-a scos in evidenta faptul ca se practica intimidarea si oamenilor le este frica sa spuna adevarul pentru a nu-si pierde locul de munca. Fiind in varsta de peste 40 de ani nu gasesc locuri de munca si atunci de frica sa nu fie pusi pe listele de disponibilizare oamenii tac.

S-a solicitat ca la instruirile periodice care se fac la Oradea cu personalul de la CFR,  liderii de sindicat sa vina si sa informeze membrii de sindicat despre problemele specifice sistemului si sa se consulte cu angajatii inainte de a lua anumite decizii. Liderii de sindicat nu pot avea sustinerea si sprijinul membrilor daca nu comunica cu ei si nu-i informeaza despre activitatile pe care le intreprind. Dialogul care s-a initiat la aceasta conferinta nu a existat pana acum, sunt multe nemultumiri in acest sens.

Dl. Jurcan, reprezentant sindical CFR calatori, a adus in discutie elementele Legii nr. 283 din 14 decembrie 2011, punctand faptul ca aceste facilitati sunt benefice atat timp cat ele se aplica. Un alt aspect este privatizarea mentionand ca se privatizeaza doar acele tronsoane de cale ferata care sunt profitabile. A vorbit despre masurile de reorganizare structurala a societatii CFR Calatori pe ramura comercial, ramura tractiune si ramura vagoane.

Cu privire la CFR Marfa, dl Boiciuc Gheorghe a mentionat ca societatea nu primeste subventii din partea statului si evolueaza pe piata liberalizata a transporturilor feroviare de marfa. La aceasta societate personalul s-a tot diminuat de la 29.000 de angajati in anul 2000 la aproape 11.000 in anul 2010 iar restructurarea prin reducerea de personal continua si acum.

D-na Stoica a apreciat proiectul, mentionand ca a mai invatat ceva benefic si nou. A apreciat rolul proiectului in promovarea dialogului social ca mijloc de solutionare a problemelor salariatilor din caile ferate si a sugerat ca angajatii sa continue discutiile de acest tip si dupa acest eveniment. In acest sens a propus ca la intalnirile bilunare ale angajatilor din zona Oradea sa existe si acest schimb de informatii iar reprezentantii sindicali, in cateva minute sa discute/prezinte noutati sau alte informatii de interes pentru salariati. A multumit echipei de proiect pentru organizarea acestei conferinte dar mai ales pentru ca a initiat dialogul, care in ultima perioada a cam lipsit de la CFR.

Dl. Doble a dorit sa comunice d-nei Stoica ca platile datorate vor incepe sa se vireze,  insa nu toti banii vor fi acordati deodata ci etapizat pe societate, in functie de lichiditatile existente la nivelul societatii.

In incheiere, coordonatorul regional, domnul Stefan Petricean, a concluzionat ca obiectivele conferintei judetene au fost atinse si a multumit tuturor pentru participare. A mentionat ca punctele de vedere si recomandarile exprimate de catre participanti au fost consemnate pentru a fi transmise institutiilor decidente, cu scopul de a constitui o baza de consultare cu privire la  sistemul de transport feroviar.

 
Power by Portal de Afaceri, Catalog Firme by MediaNet Design