90 de ani de la evenimentele sangeroase de la Lupeni din data de 6 august 1929
 
   Afiliere
   Contact

Ultima ora
 

CSN Meridian a fost reprezentata in data de 17 iunie 2013, la Reuniunea plenara a Grupului de Experti ai Comisiei Europene privind Asigurarea cu Materii Prime (Raw Materials Supply Group).

In cadrul intalnirii organizate la Bruxelles de catre Directoratul General al Comisiei Europene pentru Intreprinderi si Industrie au fost dezbatute aspecte precum: Parteneriatul European pentru Inovare, lista materiilor prime esentiale, Comunicarea Comisiei Europene si politicile nationale privind materiile prime, cadrul legal referitor la evaluarea impactului asupra mediului, precum si cazuri de buna practica in ceea ce priveste explorarea, exploatarea si utilizarea mineralelor.

Membrul titular in cadrul acestui grup de experti este dl. Ion Popescu, Presedintele Confederatiei Sindicale Nationale MERIDIAN, care a fost numit expert in urma unei proceduri de selectie publica desfasurate de Comisia Europeana la sfarsitul anului trecut. Membru supleant pentru intalnirea din data de 17 iunie, a fost dl. Dumitru Fornea, Responsabil cu Relatii Internationale ale confederatiei.

Intrebat despre obiectivele pe care le urmareste CSN MERIDIAN prin participarea la lucrarile acestui grup de experti, dl. Ion Popescu a declarat urmatoarele: "In vederea dezvoltarii economico-sociale Romania are nevoie de parteneriate locale, regionale si europene care sa asigure o comunicare eficienta si schimbul de bune practici pe tot lantul valoric al unui produs. In acest sens, industria materiilor prime este primul si probabil cel mai important factor in lantul de productie, fiind esentiala pentru economia UE, in special in ceea ce priveste dezvoltarea de tehnologii ecologice moderne. Ne dorim ca participarea activa a CSN Meridian in acest grup sa contribuie la reconstructia industriei romanesti, care nu se poate obtine altfel decat prin actiunea comuna a tuturor actorilor implicati la nivel local, regional si european, prin aplicarea unor masuri care sa permita atingerea obiectivelor propuse in cadrul strategiilor adoptate la nivel national, dar si prin implementarea si monitorizarea atenta a acestora".


Agenda reuniunii < click aici >

Participanti < click aici >  


Romania a fost reprezentata de urmatoarele institutii si organizatii:

 • Agentia Nationala pentru Resurse Minerale: Florina Sora; Adriana Maria Stoica; Valentin Vijelie

 • Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice: Liliana Luminita Tirchila

 • Confederatia Sindicala Nationala Meridian: Dumitru Fornea


Au facut declaratii si prezentari urmatoarele persoane:

 • dl. Gwenole Cozigou, Director al Unitatii pentru Industrii productive si bunuri de larg consum, bazate pe resurse, din cadrul Directoartului General pentru Intreprinderi si Industrie

 • dl. Mattia Pellegrini, Sef, Unitatea Materii prime, metale, minerale si industriile bazate pe exploatarea padurilor din cadrul Directoartului General pentru Intreprinderi si Industrie al Comisiei Europene

 • dl. Milan Grohol, Unitatea Materii prime, metale, minerale si industriile bazate pe exploatarea padurilor din cadrul Directoartului General pentru Intreprinderi si Industrie al Comisiei Europene

 • dl. Slavko Solar, Unitatea Materii prime, metale, minerale si industriile bazate pe exploatarea padurilor din cadrul Directoartului General pentru Intreprinderi si Industrie al Comisiei Europene

 • dl. Sebastian Zaleski, Unitatea Materii prime, metale, minerale si industriile bazate pe exploatarea padurilor din cadrul Directoartului General pentru Intreprinderi si Industrie al Comisiei Europene

 • dna. Maria Spiliopoulou-Kaparia, Director Adjunct, Unitatea Materii prime, metale, minerale si industriile bazate pe exploatarea padurilor din cadrul Directoartului General pentru Intreprinderi si Industrie al Comisiei Europene

 • dl. Stephanos Ampatzis, Unit A3 din cadrul Directoratul General pentru Mediu al Comisiei Europene

 • dl. Matti Vainio, Seful Unitatii pentru Implementare si managementul riscului din cadrul Agentiei Europene pentru Substante Chimice

 • dl. Jan Karel Kwisthout, Ministerul Infrastructurii si Mediului din Olanda

 • dl. Patrice Christmann, Director Adjunct, Biroul de Cercetari Geologice si Miniere BRGM


Declaratii relevante ale unor inalti oficiali si experti ai Comisiei Europene:

"In Comunicarea privind materiile prime, Comisia Europeana recomanda statelor membre definirea unei politici nationale privind materiile prime prin care sa se asigure ca resursele minerale sunt exploatate intr-un mod viabil din punct de vedere economic, armonizata cu alte politici nationale si bazata pe principiile dezvoltarii durabile, care sa includa angajamentul de a institui un cadru juridic si un cadru de informare adecvat." a mentionat Gwenole Cozigou, Director in cadrul Directoratului General pentru Intreprinderi si Industrie al Comisiei Europene.

Mattia Pellegrini, Seful Unitatii pentru materii prime, metale, minerale si industriile bazate pe exploatarea padurilor din cadrul DG Intreprinderi si Industrie, a completat cele spuse de domnul Cozigou, subliniind importanta stabilirii si implementarii la nivel European a unui parteneriat si a unui plan strategic in domeniul materiilor prime. "In urma analizei ultimelor evolutii s-a demonstrat ca aprovizionarea cu materii prime, vitala inovarii si industriei tehnologiilor de varf, este din ce in ce mai dificila. In acest sens Comisia Europeana a propus crearea unui Parteneriat European pentru Inovare in domeniul materiilor prime, care sa asigure ca eforturile comune privind inovarea vor veni in sprijinul exploatarii, extractiei si prelucrarii materiilor prime. In cadrul acestui parteneriat, se vor promova noile tehnologii de extractie care vor permite imbunatatirea performantelor economice si ecologice ale sectorului minier. Un acces mai bun la resursele minerale va conduce la o dezvoltare economica si sociala sustenabila, nu numai la nivel national, dar si la nivel european."

Conform Comisiei Europene, asigurarea aprovizionarii cu materii prime intra in sarcina societatilor comerciale, iar rolul autoritatilor publice este de a asigura conditiile-cadru adecvate care sa permita societatilor comerciale indeplinirea acestei sarcini. Prin intermediul parteneriatelor, atat publice cat si private, Comisia intentioneaza sa analizeze impreuna cu statele membre si cu sectorul industrial - incluzand industria extractiva, sectorul reciclarii si industriile utilizatoare posibilitatea unor actiuni specifice in vederea asigurarii unei utilizari eficiente si sustenabile a resurselor. Totodata, Comisia si-a propus monitorizarea aspectelor legate de materiile prime esentiale in vederea identificarii actiunilor prioritare.

"In ceea ce priveste materiile prime esentiale, Comisia Europeana a identificat, impreuna cu statele membre si cu partile interesate, o prima lista de materii prime esentiale la nivelul UE, acele materii prime care prezinta un risc deosebit de ridicat al unei penurii de aprovizionare in urmatorii 10 ani si care sunt deosebit de importante in lantul valoric. Lista urmeaza sa fie amendata si completata la fiecare trei ani, dezvoltand simultan si o metodologie transparenta si inovatoare pentru definirea si aboradea acestui concept, dar si tinand seama de evolutia pietelor si dezvoltarilor tehnologice sau de noi informatii privind impactul unei materii prime asupra mediului," a mentionat Luis Tercero, expert in cadrul Fraunhofer Institute.


Principalele aspecte abordate de oficialii Comisiei Europene si membrii grupului de experti:

Schimbul de informatii intre statele membre cu privire la politicile nationale in domeniul materiilor prime

Statele membre interesate care doresc sa prezinte in cadrul Grupului pentru aprovizionarea cu materii prime (Raw Materials Supply Group), politicile nationale in domeniul resurselor minerale/mineritului, sunt invitate sa trimita scrisorile de intentie cat mai curand posibil, Directoratului General pentru Intreprinderi si Industrie, pentru a putea sa fie incluse pe lista vorbitorilor la urmatoarea intalnire din toamna anului 2013.

Planul strategic de implementare (parte a Parteneriatului European pentru Inovatie) va fi votat in iulie de grupul de pilotaj de la nivel inalt. Pana in decembrie 2013, Comisia Europeana va publica Comunicarea cu privire la Parteneriatul European pentru Inovatie.

Comisia Europeana va lansa un al doilea apel/chestionar astfel incat statele membre sa trimita informatii cu privire la indicatorii nationali privind politica in domeniul resurselor minerale.

Comisia Europeana va trimite statelor membre proiectul de raport privind aprovizionarea durabila cu materii prime in EU, pentru comentarii si amendamente

Suedia si-a prezentat noua strategie nationala privind resursele minerale < click aici >

Revizuirea Directivei privind evaluarea de impact asupra mediului (EIM): ce se va schimba si cum ar putea fi afectata industria extractiva neenergetica de aceste modificari? Ministrii UE vor avea discutii cu privire la propunerea Comisiei de modificare a Directivei EIM, in cadrul Consiliului de Mediu care va avea loc pe 18 iunie 2013. In cadrul acestui Consiliu, discutiile ministrilor de mediu se vor concentra pe stadiul propunerii in Consiliu si Parlamentul European. Potrivit unui document de informare al Presedintiei Irlandeze, statele membre si-au exprimat sprijinul pentru un sistem EIM mai flexibil la nivel european, care sa tina seama de situatiile specifice din statele membre. In particular, statele membre ar fi pentru:

 • prevederi mai putin stricte cu privire la procedurile coordonate si comune;

 • mai multa flexibilitate in procedura de screening;

 • un domeniu de aplicare si continut neobligatoriu;

 • calendare mai flexibile pentru procedura de screening, consultarea publicului si eliminarea unui termen pentru finalizarea EIM;

 • elemente mai putin specifice listate in Anexe;

 • eliminarea prerogativelor delegate.

Propunerea Comisiei ar modifica Directiva EIM (Directiva 2011/92/EU), care codifica Directiva Consiliului 85/337/EEC privind Evaluarea de Impact asupra Mediului. Propunerea ar:

 1. modifica procedura care determina daca ar trebui sa aiba loc o evaluare de impact asupra mediului, asigurandu-se ca se evalueaza numai proiectele cu impact important asupra mediului;
 2. intari calitatea procesului de evaluare a impactului asupra mediului, solicitand autoritatilor competente sa furnizeze justificari clare ale deciziilor lor, specificand de asemenea continutul raportului EIM; 
 3. introduce termene pentru principalele etape prevazute de Directiva (consultare publica, decizie de screening, decizia EIM finala) si un nou mecanism de coordonare a Directivei EIM cu evaluarile de mediu prevazute de alte reglementari UE.

Directiva Consiliului 85/337/CEE armonizeaza principiile EIM prin introducerea unor cerinte minime referitoare la tipul proiectelor evaluate, obligatiile dezvoltatorilor, continutul evaluarii si participarea autoritatilor publice.


Lista materiilor prime estentiale supusa revizuirii pana la sfarsitul anului

Comisia va monitoriza aspectele legate de materiile prime esentiale (critice si strategice) in vederea identificarii actiunilor prioritare si va examina aceasta impreuna cu statele membre si cu partile interesate. Lista materiilor prime esentiale va fi actualizata de catre Comisie periodic, cel putin la fiecare 3 ani. O lista actualizata a materiilor prime critice va fi publicata pana la sfarsitul acestui an.

Initial, Comisia a identificat impreuna cu statele membre si cu partile interesate, 14 materii prime esentiale la nivelul UE si a dezvoltat o abordare metodologica transparenta, inovatoare si pragmatica pentru clasificarea materiilor prime critice si strategice.

Materiile prime critice sunt cele care prezinta un risc deosebit de ridicat al unei penurii de aprovizionare in urmatorii 10 ani si care sunt deosebit de importante in lantul valoric. Riscul privind aprovizionarea este legat de concentrarea productiei in cadrul unui mic grup de tari si de nivelul redus de stabilitate politico-economica a acestora. Acest risc este, este amplificat in multe cazuri, de posibilitatile reduse de reciclare sau de inlocuire cu alte minerale sau materiale. O aprovizionare stabila este importanta nu numai pentru desfasurarea proceselor de productie industrial, ci si pentru indeplinirea obiectivelor politicii in domeniul schimbarilor climatice si a inovarii tehnologice.

De exemplu, pamanturile rare sunt esentiale pentru fabricarea magnetilor permanenti de inalta performanta, utilizati in turbine eoliene sau vehicule electrice, convertoare catalitice pentru automobile, circuite imprimate, fibre optice si supraconductori la temperaturi ridicate. UE este dependenta in totalitate de importuri in ceea ce priveste pamanturile rare. In 2009, 97% din productia mondiala era concentrata in China.In acelasi timp, niciunul din procesele de reciclare sau de substitutie privind pamanturile rare nu este, in prezent, viabil din punct de vedere comercial

Activitatile privind identificarea materiilor prime esentiale au demonstrat, de asemenea, necesitatea de a dispune de date si cunostinte mai bune, precum si de a actualiza periodic lista materiilor prime pentru a se tine seama de evolutia pietelor, de evolutiile tehnologice (de exemplu descoperirea unor noi intrebuintari pentri litiu, hafniu si nichel) sau de noi informatii privind impactul unor materii prime asupra mediului inconjurator. In plus, s-a ajuns la concluzia ca actiunile de politica nu trebuie sa se limiteze exclusiv la materiile prime esentiale.

In contextul celui de Al-7-lea Program Cadru pentru Cercetare, UE a luat masuri pentru imbunatatirea bazei sale de cunostinte privind depozitele actuale si viitoare de minerale, precum si pentru stimularea industriei extractive in vederea furnizarii de materiale si produse noi destinate industriei manufacturiere.


Actiuni ale Comisiei Europene programate a se realize in perioada 2013 – 2014 pentru consolidarea relatiilo diplomatice in domeniul materiilor prime

Comisarul European Antonio Tajani va face o vizita in China in iulie 2013. O delegatie chineza va veni la Bruxelles pentru a se intalni cu reprezentanti ai Comisiei Europene si ai Grupului pentru aprovizionarea cu materii prime in septembrie 2013. Statele membre UE interesate sa gazduiasca o delegatie din China in septembrie 2013 sunt invitate sa isi exprime intentia cat mai curand posibil.

In octombrie sau in noiembrie 2013, se intentioneaza organizarea unui seminar UE- SUA- Japonia privind metodologia de stabilire a caracterului critic sau strategic al materiilor prime.  

Februarie 2014 – Dialog cu America Latina privind materiile prime

Iunie 2014 –  Bune practici privind politicile miniere

Octombrie 2014 –Seminar UE- Africa pe tema materiilor prime


Pozitii exprimate de reprezentantii institutiilor si organizatiilor din Romania

Ministerul Mediului si Agentia Nationala pentru Resurse Minerale nu au exprimat nicio pozitie cu privire la subiectele discutate in cadrul intalnirii.

Reprezentantul CSN Meridian a adresat urmatoarele intrebari:

Cu privire la materiile prime critice: “Daca intentioneaza Comisia Europeana se adauge aurul pe lista actualizata a materiilor prime critice, date fiind multiplele aplicatii si functii asociate acestui metal si considerand pretul ridicat al aurului pe pietele international, precum si presiunile de ordin politic/legislativ/administrativ la deschiderea unor noi capacitati extractive?“

Raspunsul Comisiei Europene: Lista cu materiile prime critice pentru Uniunea Europeana va fi actualizata permanent in functiile de evolutiile de pe piata internationala si eventualele restrictii de ordin politic sau legislativ impuse comertului sau activitatiilor extractive. Deocamdata, criteriile de evaluare a criticalitatii acestui metal nu au luat in considerare decat aspectele ce privesc valoarea sa in aplicatii industriale. In viitor, este posibil sa se includa si alti indicatori pentru evaluarea criticalitatii, cum ar fi de exemplu: capacitatea de aprovizionare in urmatoarea decada, ce ar putea sa fie afectata de riscurile legate de schimbarea unor regimuri politice sau a legislatiei de mediu, etc

Cu privire la utilizarea unor substante chimice in procesele tehnologice din industria extractiva: “In contextul initiativelor politice ale unor membri ai Parlamentului European, pentru interzicerea utilizarii tehnologiei de cianuratie la procesarea minereurilor aurifere si avand in vedere ca majoritatea minelor de aur din europa si din lume utilizeaza aceasta tehnologie, considera Agentia Europeana pentru Substante Chimice, ca se impune o interdictie totala cu privire la folosirea cianurii in procesele tehnologice din industria miniera?”

Raspunsul reprezentantilor Agentiei Europene pentru Substante Chimice: Atata timp cand producatorii si utilizatorii de cianura respecta toate legile in vigoare, nu exista niciun motiv sa se interzica folosirea acestei substante in procesele tehnologice controlate. Este foarte important insa, ca statele membre sa asigure aplicarea legislatiei in vigoare si sa monitorizeze permanent operatorii economici care trebuie sa utilizeze aceste tehnologii in siguranta. In ceea ce priveste adoptarea unor noi reglementari mai stricte sau modificarea legislatiei actuale, nu exista o astfel de necesitate, deoarece legislatia in vigoare (SEVESO II, Directiva privind deseurile din industriile extractive, Directiva cadru privind apa, Directiva EIM etc.) deja includ toate masurile de precautie pentru utilizarea in siguranta a tehnologiilor de acest tip.


Grupul privind Aprovizionarea cu Materii Prime (Raw Materials Supply Group)

In contextul Strategiei Europa 2020, strategia UE pentru o crestere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii, Directia Generala Intreprinderi si Industrie (Comisia Europeana) si-a propus indeplinirea a cinci obiective generale:

 • consolidarea bazei industriale a Europei si promovarea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon;

 • promovarea inovarii ca mijloc de generare a unor noi surse de crestere si de indeplinire a nevoilor societatii;

 • incurajarea infiintarii si dezvoltarii IMM-urilor, precum si incurajarea unei culturi antreprenoriale;

 • asigurarea unei piete interne deschise pentru marfuri

 • sprijinirea prezentei europene in spatiu

Grupul privind Aprivizionarea cu Materii Prime, a carui membru incepand cu data de 1 ianuarie 2013 este si CSN Meridian, este doar unul dintre grupurile consultative de experti infiintate de Comisia Europeana. Prin definirea componentei grupului, Comisia Europeana si-a propus asigurarea unei reprezentari echilibrate a domeniilor de expertiza si de interes in domeniul materiilor prime, tinand cont de sarcinile specifice ale grupului care include membri din sectorul public si privat precum: institutii de invatamant superior (resurse naturale), asociatii (resurse naturale, industrie), ONG-uri (biodiversitate, resurse naturale, mediu), sindicate (ocuparea fortei de munca si afaceri sociale), precum si administratii nationale.

Rolul grupului de experti este acela de a oferi consultanta si expertiza Comisiei Europene cu privire la materiile prime in ceea ce priveste:

 • pregatirea propunerilor legislative si a initiativelor politice (dreptul de initiativa al Comisiei);

 • pregatirea actelor delegate, astfel cum se mentioneaza in Comunicarea privind punerea in aplicare a articolului 290 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene;

 • punerea in aplicare a legislatiei UE in vigoare, a programelor si a politicilor europene, precum si coordonarea si cooperarea cu statele membre in aceasta privinta.

Grupul reprezinta un forum de discutii si schimburi de idei, a caror functie principala este de a furniza Comisiei Europene expertiza la nivel inalt. Comisia si serviciile acesteia raman in intregime independente in ceea ce priveste luarea in considerare a cunostintelor si opiniilor colectate.

Grupul de experti nu ia decizii avand caracter obligatoriu. El elaboreaza doar avize, recomandari sau rapoarte pe temele de interes pentru Comisia Europeana.

 
Power by Portal de Afaceri, Catalog Firme by MediaNet Design