90 de ani de la evenimentele sangeroase de la Lupeni din data de 6 august 1929
 
   Afiliere
   Contact

Ultima ora
 

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varastnice, Confederatia Sindicala Nationala MERIDIAN si Confederatia Europeana a Sindicatelor Independente (CESI), au semnat la Bruxelles, joi, 26 februarie 2015, un Acord de parteneriat transnational pentru schimburi de experienta si bune practici, in cadrul programului de actiuni pentru implementarea in Romania a Proiectului “PRO JUVENES - Parteneriat transnational pentru o piata inclusiva a muncii pentru tineri”, (proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013”,AXA PRIORITARA 6 „Promovarea incluziunii sociale”, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 6.4 „Initiative transnationale pentru o piata inclusiva a muncii”).  

Pentru mai multe informatii privind Proiectul “PRO JUVENES - Parteneriat transnational pentru o piata inclusiva a muncii pentru tineri” faceti < click aici >.

Semnarea acordului de parteneriat de catre dl. Klaus Heger, Secretarul General CESI, s-a facut la sediul din Bruxelles al acestei organizatii in prezenta  doamnei Marcella Migliori, Ofiter de proiect in cadrul Academiei Europa (structura specializata a CESI in materie de formare) si a dlui. Dumitru Fornea, Relatii Internationale CSN MERIDIAN & Expert activitati internationale si advocacy in cadrul proiectului.  

Anterior semnarii acordului de parteneriat, partile au avut o intalnire protocolara in care s-au prezentat obiectivele proiectului si posibilitatile de cooeprare dintre organizatiile semnatare, atat in perioada de implementare a acestuia, cat si in perioada de sustenabilitate.

Prin semnarea acestui acord de parteneriat, se doreste realizarea unor activitati comune cu CESI la nivel european, national sau regional, cu scopul de a se contribui la imbunatatirea politicilor si practicilor in ceea ce priveste promovarea ocuparii si incluziunii sociale a tinerilor, cu varsta intre 16-24 de ani, precum si consolidarea capacitatii actorilor pietei muncii din Romania (organizatii sindicale si patronale, autoritati publice, ong-uri) de a se implica activ in promovarea ocuparii si incluziunii sociale a tinerilor, prin implementarea politicilor ce vizează ocuparea acestora – legea voluntariatului, legea stagiaturii, legea uceniciei, etc 

Confederatia Europeana a Sindicatelor Independente a acordat asistenta CSN MERIDIAN inca din faza de scriere a proiectului, iar in etapa de implementare -  experienta dobandita si bunele practice ale CESI si a centrului sau de formare CESI Europa Academy cu privire la: ocuparea fortei de munca si afacerile sociale; egalitatea de sanse si nediscriminarea; politicile de ocupare a tinerilor; administratia centrala si fiscala; administratia locala si regionala; educatia, formarea si cercetarea; -  va fi valorificata prin transferarea acestor cunostinte catre intitutiile si organizatiile similare din România.

CESI in calitatea sa de partener transnational va facilita realizarea activitatilor comune prin implicarea reprezentantilor sai si prin impartasirea experientei acumulate la nivel european si national, in ceea ce priveste integrarea tinerilor pe piata muncii. 

Pe parcursul perioadei de implementare a proiectului CESI va fi implicata in urmatoarele activitati:

 • incheierea de parteneriate transnationale;
 • realizarea unui “Studiu european comparativ privind cresterea capacitatii de insertie profesionala a tinerilor pe piata muncii, din perspectiva mecanismelor politice, administrativ-institutionale si de parteneriat social";
 • pregatirea si desfasurarea a sapte seminarii tematice care se vor desfasura in sapte regiuni de dezvoltare distincte din România;
 • 3 sesiuni de schimburi de experienta la Bruxelles, in care vor fi implicati 45 de participanti din România (15 participanti/schimb de experienta - membri ai partenerilor sociali si reprezentanti ai institutiilor administrative relevante); 
 • pregatirea si desfasurarea unei conferinte nationale privind capacitatea de insertie profesionala a tinerilor;

MMFPSPV in calitatea sa de solicitant, beneficiar, lider de proiect si responsabil privind sustenabilitatea proiectului “PRO JUVENES - Parteneriat transnational pentru o piata inclusiva a muncii pentru tineri”, va asigura cadrul si logistica necesara realizarii activitatilor care se inscriu in obiectivele acestui proiect, prin valorificarea parteneriatelor transnationale si diseminarea rezultatelor obtinute, in rândul tuturor membrilor acestora, multiplicându-se efectul lor, atât in plan national, cât si international. 

CSN MERIDIAN in calitatea sa de partener in proiect va contribui la realizarea activitatilor comune conform obligatiilor asumate fata de MMFPSPV. Activitatile care vor fi implementate vor avea ca tema generala ”Cresterea capacitatii de insertie profesionala a tinerilor pe piata muncii, din perspectiva mecanismelor politice, administrativ – institutionale si de parteneriat social”.


Scurta prezentare a CESI

Confederatia Europeana a Sindicatelor Independente (CESI) este o organizatie europeana, formata din organizatii sindicale din statele membre ale Uniunii Europene, precum si din tarile candidate. CESI este independenta de orice formatiune politica, reprezinta peste 5 milioane de lucratori, iar misiunea sa este de a promova dimensiunea sociala europeana si imbunatatirea conditiilor de viata si de munca a membrilor afiliati.

Incepand cu anul 2005, CESI a fost recunoscut ca partener social european, iar in aceasta capacitate, este consultat periodic in cadrul procesului de dialog social la nivel european. CESI s-a infiintat la Bruxelles in anul 1990 si de atunci a continuat sa creasca si atraga noi membri (printre care si Confederatia Sindicala Nationala MERIDIAN care este mebru CESI incepand cu anul 2007). In 2014, CESI reprezenta 41 de organizatii sindicale din 28 de state membre UE si din statele candidate. 

Domenii in care se implica CESI:

 • ocuparea fortei de munca si afaceri sociale
 • egalitate de sanse si nediscriminarea
 • politicile de ocupare a tinerilor
 • administratia centrala si fiscala
 • administratia locala si regionala
 • securitate si justitie
 • educatie, formare, cercetare
 • sanatate
 • posta si telecomunicatii
 • aparare
 • transport


Adresa CESI

Belgia, Bruxelles, 1-5, Avenue de la Joyeuse Entrée BE-1040
Tel. 00 32 2 282 18 70; Fax. 00 32 2 282 18 71 

E-mail: info@cesi.org

Web: http://www.cesi.org/  


Academia Europa (Europe Academy) este centrul de formare din cadrul CESI. In fiecare an, Academia Europa se angajeaza in doua proiectE care beneficiaza de sprijinul Comisiei Europene. Aceste proiecte, prin intermediul seminariilor organizate, permit membrilor CESI sa se implice mai profund in problemele sociale si politice abordate la nivel european, prin participarea la dezbateri, la care sunt invitati factori de decizie politica si experti internationali.

Proiectele din trecut au inclus tematici cum ar fi: invatarea pe tot parcursul vietii, sanatatea si asistenta medicala preventiva, echilibrul intre viata profesionala si viata de familie, flexicuritatea, modelul social european, rolul sectorului public si a partenerilor sociali in depasirea crizei economice.  


CESI YOUTH (Tineretul CESI)

CESI a relansat miscarea de tineret in 2013, un an in care initiativele privind tinerii au fost in centrul politicilor sociale si de ocupare a fortei de munca promovate de institutiile Uniunii Europene  

CESI Youth s-a implicat si se va implica in urmatoarele activitati privind tinerii:

CESI Youth Camp – eveniment organizat in Ungaria, in septembrie 2013, inaugurat de dl. László Andor, Commisarul pentru Ocupare si Afaceri Sociale 

European Youth Event 2014 (EYE14) in Strasbourg, Franta – eveniment organizat de European Youth Forum si de Parlamentul European

In 2015, Cluj – Napoca este Capitala Europeana a Tineretului http://www.cluj2015.eu/. CESI Youth va fi invitata sa participe la activitati.
 
Power by Portal de Afaceri, Catalog Firme by MediaNet Design