90 de ani de la evenimentele sangeroase de la Lupeni din data de 6 august 1929
 
   Afiliere
   Contact

Ultima ora
 

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varastnice, Confederatia Sindicala Nationala MERIDIAN si Asociatia Europeana pentru Formare Profesionala (EVTA), au semnat la Bruxelles, marti, 24 februarie 2015, un Acord de parteneriat transnational pentru schimburi de experienta si bune practici, in cadrul programului de actiuni pentru implementarea in Romania a Proiectului “PRO JUVENES - Parteneriat transnational pentru o piata inclusiva a muncii pentru tineri”, (proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013”,AXA PRIORITARA 6 „Promovarea incluziunii sociale”, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 6.4 „Initiative transnationale pentru o piata inclusiva a muncii”). 

Pentru mai multe informatii privind Proiectul “PRO JUVENES - Parteneriat transnational pentru o piata inclusiva a muncii pentru tineri” faceti < click aici >. 

Semnarea acordului de parteneriat de catre dl. Tommaso Grimaldi, Director EVTA, s-a facut la sediul din Bruxelles al acestei organizatii in prezenta doamnei Giulia Meschino, Ofiter de proiect in cadrul EVTA si a dlui. Dumitru Fornea, Relatii Internationale CSN MERIDIAN & Expert activitati internationale si advocacy in cadrul proiectului.  

Anterior semnarii acordului de parteneriat, partile au avut o intalnire protocolara in care s-au prezentat obiectivele proiectului si posibilitatile de cooeprare dintre organizatiile semnatare, atat in perioada de implementare a acestuia, cat si in perioada de sustenabilitate.

Prin semnarea acestui acord de parteneriat, se doreste realizarea unor activitati comune cu EVTA la nivel european, national sau regional, cu scopul de a se contribui la imbunatatirea politicilor si practicilor in ceea ce priveste promovarea ocuparii si incluziunii sociale a tinerilor, cu varsta intre 16-24 de ani, precum si consolidarea capacitatii actorilor pietei muncii din Romania (organizatii sindicale si patronale, autoritati publice, ong-uri) de a se implica activ in promovarea ocuparii si incluziunii sociale a tinerilor, prin implementarea politicilor ce vizează ocuparea acestora – legea voluntariatului, legea stagiaturii, legea uceniciei, etc  

EVTA in calitatea sa de partener transnational va facilita realizarea activitatilor comune prin implicarea reprezentantilor sai si prin impartasirea experientei acumulate la nivel european si national, in ceea ce priveste integrarea tinerilor pe piata muncii.

Pe parcursul perioadei de implementare a proiectului EVTA va fi implicata in urmatoarele activitati: 
  • incheierea de parteneriate transnationale;
  • realizarea unui “Studiu european comparativ privind cresterea capacitatii de insertie profesionala a tinerilor pe piata muncii, din perspectiva mecanismelor politice, administrativ-institutionale si de parteneriat social";
  • pregatirea si desfasurarea a sapte seminarii tematice care se vor desfasura in sapte regiuni de dezvoltare distincte din Romania;
  • 3 sesiuni de schimburi de experienta la Bruxelles, in care vor fi implicati 45 de participanti din Romania (15 participanti/schimb de experienta - membri ai partenerilor sociali si reprezentanti ai institutiilor administrative relevante);
  • pregatirea si desfasurarea unei conferinte nationale privind capacitatea de insertie profesionala a tinerilor;

MMFPSPV in calitatea sa de solicitant, beneficiar, lider de proiect si responsabil privind sustenabilitatea proiectului “PRO JUVENES - Parteneriat transnational pentru o piata inclusiva a muncii pentru tineri”, va asigura cadrul si logistica necesara realizarii activitatilor care se inscriu in obiectivele acestui proiect, prin valorificarea parteneriatelor transnationale si diseminarea rezultatelor obtinute, in randul tuturor membrilor acestora, multiplicandu-se efectul lor, atat in plan national, cat si international.

CSN MERIDIAN in calitatea sa de partener in proiect va contribui la realizarea activitatilor comune conform obligatiilor asumate fata de MMFPSPV. Activitatile care vor fi implementate vor avea ca tema generala ”Cresterea capacitatii de insertie profesionala a tinerilor pe piata muncii, din perspectiva mecanismelor politice, administrativ – institutionale si de parteneriat social”. 


Scurta prezentare a EVTA

Asociatia Europeana pentru Formare Profesionala este o retea de organizatii europene cu preocupari in domeniul dezvoltarii resurselor umane, care in cei 15 ani ai sai de existenta, s-a dovedit a fi un actor semnificativ la nivel European in ceea ce priveste initierea si influentarea politicilor publice privind formarea profesionala. 

EVTA considera ca pilonii sistemului de dezvoltare a capitalului uman sunt: formarea, ocuparea fortei de munca, inovarea, spiritul antreprenorial.

EVTA a lucrat la utilizarea, experimentarea si punerea in aplicare a instrumentelor europene de referinta pentru invatarea pe tot parcursul vietii. 

Instrumentele europene in care EVTA s-a implicat cel mai mult in ultimii ani:

  • Cadrul European al Calificarilor (EQF). EQF este un instrument de referință pentru a corela sistemele naționale de calificări din diferite tari la un cadru de referinta european comun. Persoanele fizice, furnizorii de formare si angajatorii vor putea folosi EQF pentru a ințelege mai bine si sa compare nivelul calificarilor si experientele de lucru, indiferent unde sunt dobandite acestea (in context formal de pregatire sau în context informal). Nucleul EQF se referă la opt niveluri de referinta, care descriu ceea ce cunoaste prin invatare, cat se intelege si ce este capabil sa faca o persoana la sfarsitul unui proces de invatare (rezultatele invatarii). EQF se aplica tuturor tipurilor de invatare, de la scoala la universitate si pregatire profesionala continua, cat si experiențele non-formale si informale obtinute.
  • Sistemul European de Credite pentru Educatie si Formare Profesionala (ECVET). Prin intermediul ECVET este posibil sa se transfere rezultatele invatarii individuale dintr-un sistem(cale) de invatare la altul. Aceasta cale de invatare poate fi una formala, ca parte a unui titlu oficial de calificare, dar poate fi, de asemenea, o cale non-formala/informala. ECVET sprijina recunoasterea cailor de invatare pe tot parcursul vietii, atat in timp, cat si in raport cu alte tari si contexte diferite de obtinere a calificarilor. ECVET ofera oamenilor un control mai mare asupra experientele lor individuale de invatare si-i incurajeaza pe acestia sa valorifice oportunitatile din diferite tari, chiar daca conditiile de lucru si de obtinere a unor calificari sunt diferite.
  • Cadrul european de referinta pentru asigurarea calitatii in educatie si formare profesionala (EQAVET). Cadrul european de referinta pentru asigurarea calitatii este un nou instrument menit sa sprijine autoritatile statelor membre sa promoveze si sa monitorizeze imbunatatirea sistemelor lor de educatie si formare profesionala (EFP). Metodologia propusa de cadrul de referinta se bazeaza pe: un ciclu care consta din patru faze (planificare, punere in aplicare, evaluare si revizuire) descrise pentru furnizorii/sistemele EFP; criteria de calitate si descriptori reprezentativi pentru fiecare faza a ciclului; indicatori comuni pentru evaluarea obiectivelor, metodelor, procedurilor si rezultatelor formarii – unii indicatori trebuie sa se bazeze pe date statistice, iar altii sunt de ordin calitativ. Mecanismele de asigurare a calitatii pot fi folosite ca o abordare sistematica pentru modernizarea sistemelor educationale, in special prin imbunatatirea eficacitatii formarii. Prin urmare, acestea ar trebui sa stea la baza fiecarei initiative politice in domeniul EFP. Statele membre sunt invitate sa dezvolte si sa utilizeze acest instrument in mod voluntar. Principalii utilizatori ai cadrului de referinta vor fi autoritatile nationale si regionale, precum si organismele publice si private responsabile cu asigurarea si imbunatatirea calitatii EFP.


Adresa EVTA:

Belgia, Bruxelles, Rue de la Loi 93-97, 1040 

Tel. 00 32 (0)2 644 58 91

Fax. +32 (0)2 640 71 39 

E-mail: info@evta.net

Web: www.evta.eu/ 
Power by Portal de Afaceri, Catalog Firme by MediaNet Design