90 de ani de la evenimentele sangeroase de la Lupeni din data de 6 august 1929
 
   Afiliere
   Contact

Ultima ora
 


RAPORT

cu privire la modul in care a fost promovat

principiul egalitatii de sanse intre femei si barbati

Confederatia Sindicala Nationala Meridian, conform prevederilor statutare, este constituita in scopul apararii drepturilor membrilor de sindicat si a organizatiilor sindicale componente, prevazute in legislatia nationala si legislatia internationala ratificata de Romania, unul dintre obiectivele sale fiind acela de promovare a egalitatii de sanse intre femei si barbati in vederea eliminarii inegalitatilor de gen si a celorlaltor forme de discriminare.

Utilizand mecanismul de multiplicator de informatie Confederatia Sindicala Nationala Meridian a pus la dispozitia membrilor sai date referitoare la:

Legislatia privind egalitatea de sanse intre femei si barbati :

 • Hotararea Guvernului nr. 759/2002 privind Planul National de Ocupare a Fortei de Munca (PNAO);
 • Hotararea Guvernului nr. 1273/2000 privind adoptarea Planului National de Actiune in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati;
 • Hotararea Guvernului nr. 285/2004 privind aplicarea Planului National de Actiune in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati;
 • Legea nr. 210/1999 pentru acordarea Concediului Paternal;
 • Ordonanta Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca.

Legislatia privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare:

 • Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare;
 • Legea nr. 48/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare;
 • Ordonanta Guvernului nr. 77/2003 pentru modificarea si completarea O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare;
 • Legea nr. 27/2004 privind aprobarea O.G. nr. 77/2003 pentru modificarea si completarea O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare;
 • Instructiunea CNCD nr. 1/2003 referitoare la obligatiile angajatorilor sau reprezentantilor acestora, precum si ale autorilor, realizatorilor de anunturi publicitare si reprezentantilor acestora cu privire la conditionarea prin anunt si/sau concurs a ocuparii unui post, precum si publicarea acestor anunturi.
 • legislatia internationala ratificata de Romania, ce cuprinde prevederi cu referire la egalitatea de sanse intre femei si barbati:
 1. Carta Natiunilor Unite;
 2. Declaratia Universala a Drepturilor Omului;
 3. Pactul International cu privire la drepturile civile si politice;
 4. Pactul international cu privire la drepturile economice, sociale si culturale;
 5. Conventia cu privire la reprimarea traficului de persoane si exploatarea prostitutiei;
 6. Conventia asupra drepturilor politice ale femeii;
 7. Conventia asupra eliminarii tuturor formelor de discriminare fata de femei (CEDAW);
 8. Protocolul Optional asupra eliminarii tuturor formelor de discriminare fata de femei;
 9. Carta Sociala Europeana revizuita;
 10. Norme ale Organizatiei Internationale a Muncii (conventii si recomandari).

Infiintarea Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati (ANES), scop, functii, alte atributii, organizare, punand accent pe masuri in domeniul muncii, educatiei, sanatatii, culturii si informarii, participarii la decizie, s.a.;

Iinfiintarea CONES si COJES, atributii, componenta;

Institutiile coordonate sau subordonate Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, care au in responsabilitate aplicarea de masuri de promovare a egalitatii de sanse si tratament intre femei si barbati si de eliminare a discriminarii directe si indirecte dupa criteriul de sex, respectiv: Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, Inspectia Muncii, Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor.

Atributii in domeniul eliminarii tuturor formelor de discriminare ale Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, Inspectiei Muncii, Consiliului Economic si Social, Ministerului Sanatatii, Avocatului Poporului

Autoritatile responsabile cu constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor in baza prevederilor Legii 202/2002 republicata ( ANES, Inspectia Muncii, Agentia Nationala a Functionarilor Publici, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, Directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor;

Adresele unor organizatii sindicale europene care promoveaza egalitatea de sanse pentru femei si barbati:

 • www.icftu.org – Confederatia Internationala a Sindicatelor Libere
 • www.sttk.fi – Confederatia Finlandeza a Angajatilor, Finlanda
 • www.dgb.de – Confederatia Germana a Sindicatelor, Germania
 • www.tuc.org.uk – Congresul Sindicatelor, Marea Britanie
 • www.cisl.it – Confederatia Italiana a Sindicatelor Lucratorilor, Italia

Adresele unor organizatii internationale care promoveaza egalitatea de sanse pentru femei si barbati:

Adresele unor institutii cu activitati in domeniul egalitatii de gen:

Presedintii Uniunilor Teritoriale ale Confederatiei Sindicale Nationale Meridian ( filialelor judetene ) asigura reprezentarea confederatiei la nivel local in cadrul Comisiilor Judetene in domeniul Egalitatii de Sanse constituite conform prevederilor legale in vigoare si informarea membrilor de sindicat utilizand baza de date a confederatiei la care au acces direct utilizand site-ul www.csnmeridian.ro si forumul gazduit de acesta.

Cu prilejul intrunirilor Biroului Executiv al Confederatiei Sindicale Nationale Meridian au fost desemnati reprezentantii confederatiei in cadrul COJES infiintate.

Informatiile primite in cadrul seminariilor, atelierelor de lucru, desfasurate in domeniul promovarii principiului egalitatii de sanse organizate de institutiile cu atributii in domeniu, au fost facute cunoscute membrilor cu prilejul dezbaterilor organizate de confederatie pana in prezent.

Principiul egalitatii de sanse intre femei si barbati este promovat la nivelul intregii structuri a Confederatiei Sindicale Nationale Meridian, constituindu-se deci nu numai intr-un principiu fundamental al Uniunii Europene, dar si intr-un obiectiv tinta al confederatiei.


Barbatii si femeile in tarile OECDE. Raport publicat de OECD la data de 19 ianuarie 2007 


 
Power by Portal de Afaceri, Catalog Firme by MediaNet Design