90 de ani de la evenimentele sangeroase de la Lupeni din data de 6 august 1929
 
   Afiliere
   Contact

Ultima ora
 
  Formare  

Confederatia Sindicala Nationala MERIDIAN a organizat in zilele de 21 si 22 iunie 2007, la sediul sau din strada Mendeleev nr.36-38,  in colaborare cu  Centrul  Parteneriat pentru Egalitate, doua cursuri de training in care s-au prezentat diverse analize si recomandari pentru organizatiile sindicale.

Au participat lideri de sindicat ai Federatiilor din transporturile feroviare si cai comunicatii. Federatia sindicala CONSILVA, Federatia sindicatelor TESA din sistemul sanitar, Federatia sindicatelor SINTEXTIL.

Temele puse in dezbatere au avut  urmatorul continut:

In ziua de 21 iunie 2007 s-a dezbatut tema: Dezvoltarea profesionala a angajatilor, promovarea si evaluarea performantelor. In cadrul dezbaterii s-au discutat aspecte legate de nevoia angajatilor de a fi instruiti, obligatia angajatorilor de a organiza cursuri de pregatire profesionala continua a salariatilor; rolul sindicatelor   in urmarirea elaborarii programului anual de pregatire, in realizarea prevederilor stabilite, evaluarea performantelor profesionale, cadrul legal ce trebuie respectat pe aceasta problema.

In ziua de 22 iunie 2007  problemele discutate au fost: “Pensiile private si impactul asupra sistemului de pénsil din Romania”, iar in a doua parte s-a dezbatut “Rolul organizatiilor sindicale in dezvoltarea sistemelor de salarizare”.Aspectele cele mai importante care s-au ridicat au fost: necesitatea cunoasterii de catre salariati a prevederilor legilor privind pilonii II si III de pénsil pentru a acciona in cunostinta de cauza, avantaje si riscuri, rolul sindicatelor in actiunea de informare a salariatilor.Referitor la tema a  doua a zilei s-a pus accentul pe rolul sindicatelor in negocierea castigurilor angajatilor,tipuri de sisteme de salarizare, beneficiile acordate salariatilor, etc

Toti participantii au primit materiale de documentare pe temele dezbatute.

Documentele de lucru:


Program PHARE de infratire institutionala "Promovarea dialogului social autonom "

Institutii implicate:

Proiectul de infratire institutionala „Promovarea dialogului social autonom” si-a desfasurat activitatile in cadrul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, pana la 24 februarie 2006, data la care s-au atins toate obiectivele propuse de proiect.MMSSF a fost institutia principala de implementarea a acestui program, reprezentand partea romana, iar din partea Statului Membru al U.E., institutia responsabila de implementarea proiectului a fost Ministerul Federal al Economiei si Muncii din Germania.

Conducator proiect - stat membru UE: Reinhard Dombre
Director Departamentul pentru Politici Salariale in Consiliul Exexcutiv al Confedratiei Sindicatelor din Germania

Conducator proiect - stat candidat: Cristian Rosca
Sef serviciu analiza, sinteza si documentare, in cadrul Ministerului Muncii Solidaritatii Sociale si Familiei

Consilier de pre-aderare : Petra Baier
Departamentul Politici Tarifare, IG Metall, Germania

Omolog al Consilierului de pre-aderare: Serghei Mesaros
Director Directia Relatii cu Parlamentul si Metodologie, in cadrul Ministerului Muncii Solidaritatii Sociale si Familiei

Asistent al Consilierului de pre-aderare.: David Stefanescu

Scop si obiective generale

Scopul proiectului il constituie intarirea dialogului social bipartit intre patronate si sindicate, in vederea completarii structurii tripartite existente, si facilitarea implementarii Aquis-ului in domeniul social.

Pentru indeplinirea acestui scop, proiectul de infratire institutionala s-a concentrat asupra urmatoarelor obiective strategice:

a) intarirea capacitatii Ministerului Muncii Solidaritatii Sociale si Familiei de a facilita si de a promova dezvoltarea dialogului social bipartit


b) intarirea capacitatii partenerilor sociali de a contribui si de a participa la implementarea si dezvoltarea Acquis-ului comunitar si legislatiei nationale in domeniul dreptului muncii.


c) sprijinirea infiintarii unui sistem de management al informatiilor in domeniul dialogului social si al relatiilor industriale.

Activitaile proiectului:
Proiectul s-a concentrat asupra urmatoarelor cinci componente

Componenta 1: Evaluarea structurilor si a nevoilor informationale cu privire la negocierea colectiva, intelegeri colective de munca, si a conflictelor de muncã, cât si evaluarea situaþiei referitoare la reprezentativitatea partenerilor sociali


Componenta 2: Sprijinirea alcatuirii unui sistem de administrare a informatiilor referitoare la întelegerile colective de munca si a conflictelor de munca la nivelul Ministerului Muncii Solidaritatii Sociale si Familiei, si de dezvoltare a mijloacelor de informare / comunicare la nivelul partenerilor sociali


Componenta 3: Intãrirea capacitatii Ministerului Muncii Solidaritatii Sociale si a Familiei de a elabora legi si masuri de promovare a dezvoltarii dialogului social bipartit

Prezentari:


Componenta 4: Promovarea dezvoltarii cunostintelor partenerilor sociali legate de negocierea colectiva, implementarea si dezvoltarea Acquis-ului in domeniul legislatiei muncii

Prezentari:


Componenta 5: Evaluarea si finalizarea proiectului

 
Power by Portal de Afaceri, Catalog Firme by MediaNet Design