90 de ani de la evenimentele sangeroase de la Lupeni din data de 6 august 1929
 
   Afiliere
   Contact

Ultima ora
 

Potrivit art. 12 alin. (3) din Legea-cadru nr. 330 / 2009, privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, în anul 2010, salariile si indemnizatiile lunare de încadrare se stabilesc potrivit art. 30 alin.(5) din lege, fara a fi utilizati coeficientii de ierarhizare. Pentru a vizuliza Ordinul nr. 32/2010 pentru monitorizarea si controlul aplicarii prevederii legii cadru nr. 330/2009 faceti < click aici >.

În anul 2010, majorarea salariilor si a indemnizatiilor se va face numai pentru acelea care au un nivel mai mic de 705 lei/luna si fara a depasi aceasta valoare.

 În anul 2010, personalul bugetar îsi va pastra salariul avut în luna decembrie 2009, fara a fi afectat de masurile de reducere a cheltuielilor de personal, astfel:

a) noul salariu de baza, sau indemnizatia lunara de încadrare va fi cel/cea corespunzatoare functiilor din luna decembrie 2009, la care se adauga sporurile care se introduc în acesta/aceasta potrivit anexelor legii (salariul de merit, sporul de confidentialitate, sporul de stabilitate, sporul de dispozitiv, sporul de vechime în munca). Noile salarii de baza se constituie prin adunarea vechiului salariu de baza, dupa caz, cu sporurile mentionate, daca au fost acordate în decembrie 2009.

b) sporurile prevazute în anexe ramase în afara salariului de baza sau indemnizatiei lunare de încadrare (sporul pentru conditii periculoase sau vatamatoare etc.) se vor acorda într-un cuantum care sa conduca la o valoare egala cu suma calculata pentru luna decembrie 2009.

Pentru personalul care îsi va desfasura activitatea în timpul noptii se va acorda un spor pentru munca prestata în orele din timpul noptii, de 25% din salariul de baza, daca timpul astfel lucrat reprezintĺ cel putin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.

Pe lânga cele doua categorii de sporuri sus-mentionate: a sporurilor prevazute în anexe a se introduce în salariul de baza si, respectiv, a sporurilor prevazute în anexe ca ramase în afara salariului de baza, exista si o a treia categorie de sporuri: cele cu caracter permanent care au fost acordate în luna decembrie 2009 dar nu se regasesc în anexele la lege. Acestea nu pot fi incluse în salariile de baza sau în indemnizatiile lunare de încadrare. Sumele corespunzatoare acestor sporuri „vor fi avute în vedere”, potrivit legii, în legile anuale de salarizare dupa 2011.

În temeiul art. 30 alin. (3) din lege, începând cu 01.01.2010, autoritatile si institutiile publice vor face reîncadrarea personalului, corespunzator transelor de vechime în munca, pe functiile corespunzatoare categoriei, gradului si treptei profesionale avute în decembrie 2009.

REÎNCADRAREA PERSONALULUI prevazuta de lege se refera atât la functionarii publici, cât si la personalul contractual sau cel care ocupa functii de demnitate publica si asimilat acestuia si presupune: (1) stabilirea noilor salarii de baza sau indemnizatii lunare de încadrare; (2) stabilirea sporurilor care nu se includ, ci se adauga la noile salarii de baza; (3) mentionarea categoriei, gradului si treptei profesionale a functiei, precum si a transei corespunzatoare de vechime în munca la care s-a efectuat reîncadrarea.

Contestatiile în legatura cu stabilirea salariilor, sporurilor, premiilor si altor drepturi care se acorda potrivit legii pot fi depuse în termen de 5 zile de la data luarii la cunostinta a actului administrative de stabilire a drepturilor salariale, la sediul institutiei publice angajatoare.

La data depunerii contestatiilor, membrii trebuie sa le aduca si la cunostinta Sindicatului.

Mai multe informatii pe aceasta tema se pot gasi la urmatoarea adresa de web: www.fortalegii.ro

 
Power by Portal de Afaceri, Catalog Firme by MediaNet Design