90 de ani de la evenimentele sangeroase de la Lupeni din data de 6 august 1929
 
   Afiliere
   Contact

Ultima ora
 

Miercuri, 8 decembrie 2010, Sesiunea Plenara a  Comitetului Economic si Sociala a adoptat cu o larga majoritate, 158 voturi pentru, 8 voturi impotriva si 5 abtineri,  Avizul CESE referitor la Regulamentul Consiliului privind ajutorul de stat pentru facilitarea inchiderii minelor de carbune necompetitive (aviz din proprie initiativa).

Reprezentantul CSN MERIDIAN in acest organism  consultativ al Uniunii Europene a fost implicat in grupul de studiu care a elaborat avizul si a intervenit in dezbaterea finala din Sesiunea Plenara a CESE pentru a prezenta pozitia organizatiei noastre cu privire la aceasta teama.

Principala masura ceruta inca de la inceput de organizatiile sindicale si patronale din sector a fost : prelungirea perioadei de acordare a ajutorului de stat pentru extractia huilei cel putin pana in 2018. Din pacate, initial Consiliul Uniunii Europene si Comisia Europeana, nu au luat in consideratie aceasta dorinta a partenerilor sociali si a venit cu propunerea ca ajutorul de stat sa se acorde doar pana in 2014. Mai mult, Consiliul UE a decis sa nu consulte pe aceasta tema Comitetul Economic si Social European, desi acesta prin Comisia Consultativa pentru Mutatii Industriale care este mostenitoarea CECO ( Comunitatea Europeana pentru Carbune si Otel ) avea expertiza si competenta pentru a-si da avizul sau in aceasta problema.

In urma unor presiuni uriase si a unor campanii de informare corecta a reprezentantilor Statelor Membre din Consiliul UE si a Parlamentarilor Europeni din tarile care au industrie extractiva carbonifera si care, ca urmare, cunosteau care sunt provocarile acestei activitati industriale,  Parlamentul European si Consiliul UE a  inceput sa-si revizuiasca pozitia. In acest proces de informare si " lobby" s-a implicat si organizatia noastra, alaturi de europarlamentarii romani din Parlamentul European, impreuna cu colegii din sindicatele miniere din Spania ( Victor Fernandez – FIA, UGT ), Germania, si Polonia.

Un rol crucial pentru obtinerea unui rezultat favorabil l-a avut Comitetul Economic si Social European care a inteles care este miza acestui regulament si care sunt riscurile sociale si medioambientale create prin impunerea anului 2014 ca data de incetare a ajutorului de stat pentru huila. 

In final, Comisia Europeana a recunoscut ca data limita 2014 este prea apropiata pentru a permite inchiderea in siguranta a minelor necompetitive si atenuarea impactului social. In acest context, Consiliul Uniunii Europene pentru Competitivitate din 10 decembrie 2010, a hotarat extinderea pana in 2018, a perioadei de acordare a ajutorului de stat pentru huila. 


Rezumat al procedurii de elaborare a avizului in cadrul CESE

Avizul Comitetului Economic si Social European privind Regulamentul Consiliului privind ajutorul de stat pentru facilitarea inchiderii minelor de carbune necompetitive (aviz din proprie initiativa).

1.Procedura

Temei juridic: articolul 29 alineatul (2) din Regulamentul de procedura

Decizia Adunarii Plenare: 21octombrie 2010

Sectiunea competenta: Comisia consultativã pentru mutații industriale (CCMI)

Presedintele CCMI: dl PEGADO LIZ (PT – Gr. III)

Organizarea lucrarilor CCMI: 4 noiembrie 2010

Grupul de studiu „Ajutorul de stat – Inchiderea minelor de carbune”

Raportor: dl PEZZINI (IT – Gr. I)

Coraportor: dl FERNÁNDEZ VÁZQUEZ (ES - Cat. 2)) UGT- FIA

Membri:

 dl CALVET CHAMBÓN (ES – Cat. 1)

dl FORNEA (RO – Gr. II) CSN MERIDIAN

dl GLORIEUX (BE – Cat. 3)

dl JÍROVEC (CZ – Cat. 3)

Expert: dl Giannino BERNABEI      (pentru raportor)


2.Sinteza documentului Comisiei

Ajutorul pentru industria huilei din UE este reglementat printr-un instrument legislativ specific sectorului: Regulamentul (CE) nr. 1407/2002 al Consiliului din 23 iulie 2002 privind ajutorul de stat pentru industria carbunelui („Regulamentul privind industria carbunelui”). Acesta expira la 31 decembrie 2010.

Expirarea Regulamentului privind industria carbunelui va obliga unele state membre sa isi inchida minele de huila, iar aceste state vor trebui sa faca fata consecintelor sociale si regionale si unor cheltuieli de mediu considerabile. Data fiind concentrarea regionala a minelor de carbune (de exemplu regiunea Ruhr, in Germania, nord-vestul Spaniei, Valea Jiului, in Romania), impactul social al inchiderii simultane a minelor ar putea fi semnificativ.

Comisia a evaluat diferite optiuni de politici care abordeaza eventualele efecte negative ale inchiderii minelor, luandu-se insa in considerare diferitele constrangeri juridice impuse de articolul 107 din TFUE, si anume faptul ca nu se pot acorda ajutoare de exploatare. Este exclusa prelungirea actualului Regulament privind industria carbunelui, intrucat degresivitatea acestuia si conditiile atasate nu sunt suficiente pentru a asigura o restructurare eficientã a industriei carbunelui.

In baza rezultatelor evaluarii impactului, Comisia a decis sa propuna un nou regulament al Consiliului, intemeiat pe Articolul 107 alineatul (3) litera (e) din TFUE. Comisia propune un regim de ajutor de stat sectorial care trebuie considerat ca un regim tranzitoriu pentru aplicarea integrala a normelor generale in materie de ajutoare de stat in sectorul huilei. Pe langa posibilitatile oferite de normele generale privind ajutorul de stat, propunerea ofera posibilitatea de a declara doua tipuri de ajutor pentru industria huilei ca fiind compatibile cu piata interna, si anume:

  • ajutorul pentru inchidere: acest ajutor permite un proces de inchidere treptata a minelor de carbune necompetitive. Ajutorul are un caracter degresiv (cu o rata a degresivitatii de minimum 33% intre perioade succesive de cate cincisprezece luni si cu o durata maxima de 4 ani);
  • ajutorul destinat acoperirii costurilor care nu sunt legate de productia actuala si care sunt generate in contextul inchiderii minelor, ca, de exemplu, asa-numitele datorii sociale si de mediu preluate, cuprinse intr-o lista exhaustiva care este inclusa in anexa la regulamentul propus.

Consiliul nu a dat curs recomandarii Comisiei de a prezenta propunerea de regulament CESE. Prin urmare, avand in vedere importanta si caracterul urgent al acestei propuneri, Grupurile I si II au depus un aviz din proprie initiativa.


3.Sinteza avizului 

Comitetul regreta faptul ca nu a fost consultat de catre Consiliu, tinand seama mai ales de competentele Comisiei consultative pentru mutatii industriale (CCMI), structura permanenta de lucru a CESE care a preluat competentele Comitetului consultativ al Comunitatii Europene a Carbunelui si Otelului (CECO).

CESE considera ca intervalul de timp mentionat de Comisie este prea limitat si nu corespunde exigentelor dezvoltarii acestui sector: perioada 2011-2018 ar fi mai potrivita – cum a fost de altfel perioada 2002-2010 – pentru a se verifica daca intreprinderile din sector sunt sau nu competitive, in lumina evolutiei tehnologice a pietei, in special in ceea ce priveste tehnicile extractive ecologice a carbunelui si de Captare si Stocare a Carbonului la pret redus.

Tot astfel, in opinia CESE, rata degresivitatii pare exagerata si concentrata pe intervale de timp prea scurte ca sa poata lasa loc pentru recuperarea competitivitatii si pentru inovatii de productie, „carbune curat” si CSC. In plus, ajutoarele ar trebui sa rasplateasca intreprinderile care castiga teren in materie de competitivitate, nu sa le pedepseasca, asa cum preconizeaza propunerea.

CESE solicita o evaluare la jumatatea perioadei a competitivitatii „carbunelui curat”, comparativ cu nivelurile de competitivitate ale altor resurse energetice autohtone ale UE in perspectiva anului 2020, cu ajutoarele acordate altor surse energetice autohtone si cu cele acordate pentru promovarea utilizarii carbunelui pe pietele mondiale, cu volatilitatea preturilor combustibililor fosili la nivel mondial, cu valoarea adaugata pentru Europa a resurselor autohtone, precum si cu costurile de reconversie a centralelor electrice si de reabilitare a exploatarilor miniere dezafectate.

CESE subliniaza existenta unor dezechilibrele concurentiale dintre produsul importat si produsul autohton si mentioneaza ca ar fi poate necesara o examinare mai clara si mai transparenta a sistemelor de ajutoare din tarile exportatoare. In plus, in opinia CESE, ar trebui evaluata cu mai mare atentie si consecventa – in momentul incheierii acordurilor cu tari terte – introducerea obligatiei de respectare a standardelor sociale OIM (Organizatia Internationala a Muncii) adecvate, pentru a se evita exploatarea minerilor si pentru asigurarea unor conditii optime de securitate si de protectie a lucratorilor impotriva accidentelor deseori mortale care survin in marile exploatari mondiale.

CESE considera ca este necesar un pachet de masuri care sa dea un impuls puternic modelului energetic durabil, sa ofere sectorului un cadru de referinta limpede si stabil, inclusiv o planificare energetica in functie de cerintele de siguranta a aprovizionarii si sa ia in considerare aspectele sociale, teritoriale si de mediu si foaia de parcurs pentru perioada 2020-2050.

 
Power by Portal de Afaceri, Catalog Firme by MediaNet Design