90 de ani de la evenimentele sangeroase de la Lupeni din data de 6 august 1929
 
   Afiliere
   Contact

Ultima ora
 
PROIECT


"IMPREUNA PENTRU DEZVOLTAREA DIALOGULUI SOCIAL IN ROMANIA"este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritara 3 "Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor"

Domeniul major de interventie 3.3 "Dezvoltarea parteneriatelor si incurajarea initiativelor partenerilor sociali si societatii civile"


Proiectul "Impreuna pentru dezvoltarea dialogului social in Romania" este implementat de catre Confederatia Sindicala Nationala Meridian in calitate de solicitant, impreuna cu Federatia Agricultorilor in calitate de partener si se desfasoara pe o perioada de 36 de luni.Obiective


Dezvoltarea competitiva a dialogului social in Romania prin crearea unui parteneriat intre doua organizatii sindicale nationale, consolidarea capacitatilor lor organizationale si dezvoltarea resurselor umane de care dispun.

 • Obiectivul general:


  Dezvoltarea capacitatii organizationale a celor doua organizatii sindicale partenere si intensificarea contributiei acestora la nivel local, regional si national


 • Obiectivele specifice:

  • Dezvoltarea capacitatii organizationale a celor doua organizatii sindicale partenere si intensificarea contributiei acestora la nivel local, regional si national;

  • Colaborarea cu alti parteneri sociali din cele 8 regiuni de dezvoltare ale Romaniei pentru imbunatatirea calitatii si rezultatelor dialogului social, promovarea dezvoltarii durabile, promovarea coeziunii sociale la nivel national, intensificarea contributiilor partenerilor sociali privitoare la dialogul social si reprezentarea sindicala, in teritoriu, in special in mediul rural;

  • Promovarea si diseminarea de bune practici romanesti si europene in domeniul activitatii sindicale, pentru consolidarea dialogului social, incluziunea pe piata muncii a grupurilor vulnerabile si transformarea muncii nedeclarate in ocupare formala;

  • Promovarea necesitatii implicarii active si comune a sindicatelor si reprezentantilor societatii civile pentru promovarea drepturilor in munca si a conceptului de munca decenta, schimbarea organizarii si atitudinilor actuale traditionale, reintegrarea pe piata muncii a populatiei inactive;

  • Actiuni comune pentru dezvoltarea dialogului social, reprezentarea egala a tuturor categoriilor de lucratori, imbunatatirea ratei de participare pe piata muncii a populatiei feminine, imbunatatirea calitatii si productivitatii muncii;

  • Dezvoltarea capacitatii interne a partenerilor sociali de a promova dezvoltarea resurselor umane, cu accent pe standarde si certificare;

  • Imbunatatirea capacitatii de sprijinire a initiativelor de dezvoltare a responsabilitatii civice, prin participarea la dezbateri publice si facilitarea accesului la informatii publice.


GRUPUL TINTA

 • Membri si simpatizanti din totalul membrilor actuali ai beneficiarului, partenerului si organizatiilor afiliate;

 • Reprezentanti ai societatii civile din mediul rural si urban din zone defavorizate;

 • Reprezentanti ai autoritatilor publice locale si centrale;

 • Alte categorii de parteneri sociali;

 • Grupuri de risc (persoane cu dificultati in integrarea sau reintegrarea pe piata muncii – grupuri vulnerabile expuse riscului de excluziune sociala).


ACTIVITATI

 • Activitati de formare a membrilor partenerilor – organizare cursuri de formare de formatori, formare delegat sindical national si formare delegat sindical pe intreprindere;

 • Realizarea unei cercetari referitoare la perceptia societatii fata de rolul si importanta parteneriatelor sociale, perceptia actorilor activi in domeniul sindical si disponibilitatea intervievatilor de a adera/sustine o asociere care sa le reprezinte interesele;

 • Crearea a 7 centre regionale de resurse ale parteneriatului care vor oferi consultanta si sprijin pe problematici conexe dreptului muncii, asigurarilor sociale si de somaj, pe problematica asocierii; vor asigura promovarea regionala a activitatilor partenerilor prin organizarea de evenimente locale pentru constientizarea rolului dialogului social in imbunatatirea conditiilor de viata si munca si organizarea de mese rotunde/dezbateri de analiza a legislatiei actuale;

 • Organizare 7 seminarii de formare a activistilor sindicali pe tematica dialogului social;

 • Campanie de promovare a importantei dialogului social si a rolului miscarii sindicale;

 • Organizarea a 4 conferinte nationale si a 28 de conferinte regionale;


PREZENTAREA PARTENERILOR


Confederatia Sindicala Nationala Meridian are ca principal obiect de activitate dialogul social si incluziunea sociala pe piata muncii din Romania, are peste 15 ani de experienta in ceea ce priveste legislatia muncii, politicile sociale si reprezentarea sindicala, fiind un partener social prezent în toate structurile de dialog social recunoscute, atat la nivel national, cat si local. In prezent, organizatiile profesionale afiliate CSN Meridian reprezinta domenii de activitate diverse din sectorul public si privat.

Federatia Agricultorilor reuneste organizatii sindicale din agricultura, piscicultura, pescuit, silvicultura si economia vanatului. Are drept scop reprezentarea, negocierea si apararea intereselor sindicale, profesionale, social-economice si culturale ale membrilor sai. Detine o experienta considerabila pe piata fortei de munca, incluziunea sociala, precum si in integrarea dimensiunii egalitatii.

 
Power by Portal de Afaceri, Catalog Firme by MediaNet Design